Climate-KIC skapar förutsättningar för ett koldioxidsnålt Nyland

Climate-KIC kuutio

Nyland medverkar i EU:s Climate-KIC-program som stöder innovationer i anslutning till koldioxidsnålhet samt främjar anpassningen till klimatförändringens konsekvenser. Det är fråga om Europas största partnerskapsprogram för den privat och offentliga sektorn som fokuserar på klimatförändringen.

Programmet ger upphov till samarbete mellan offentlig förvaltning, forskning, affärsvärlden och utbildningssektorn och ger möjlighet att delta i mångsidiga utbildningar och arbetsperioder.

Pioneers into Practice

Pioneers into Practice är det enda programmet i Europa som är avsett för experter inom anpassning till och stävjande av klimatförändringen. Nylands förbund deltog i ordnandet av en arbetsperiod för nyländska sakkunniga och arbetsgivare åren 2014-2016. Projektet gick under namnet Climate-KIC Pineers into Practice.

I arbetsperioden 2017 deltar nyländska värdorganisationer som tar emot internationella sakkunniga. Verksamheten koordineras av Tyrsky-Konsultointi.

Mer information:
> Pioneers into Practice (på engelska)

Projekt som eftersträvar koldioxidsnålhet

Medlemmarna i Climate-KIC, såsom Nylands förbund har möjlighet att tillsammans med sina partner delta i Climate-KIC-programmets projekt. Projekten varierar mellan flaggskepps- och demonstrationsprojekt som varar i flera år till korta innovations- och pilotprojekt.

Projekten syftar till att hitta en lämplig marknad för nya funktioner och företag som stävjar klimatförändringen och främjar anpassningen till den. Målet med till exempel flaggskeppsprojektet LoCaL är att öka städernas klimatfinansiering genom att hitta lämpliga objekt för investerare.

Mer information:
> Climate-KIC-projekt
> LoCaL-programmet

Stöd för uppstartsföretag och företagsidéer

Uppstartsföretag som utvecklar affärsverksamhet som förebygger klimatförändringen eller främjar anpassningen till den erbjuds kurser och nätverkningsmöjligheter i företagsacceleratorer. Aktörer som planerar motsvarande verksamhet får handledning och möjlighet att testa sin företagsidéer i en så kallad Climate Launchpad-tävling som ordnas i tre steg.

Aalto-universitetet ansvarar för företagsacceleratorverksamheten och Demos Helsinki svarar tillsammans med bland annat Aalto-universitetet och Helsingfors stad för Climate Launchpad-tävlingen. 

Mer information:
> ClimateLaunchpad
> Acceleratorprogram


Fortbildning för sakkunniga och sommarstudier för doktorander

Nylänningar om är sakkunniga inom stävjandet av klimatförändringen kan söka till kurser och utbildningar på olika håll i Europa. Bland annat erbjuds kortkurser, fördjupade studier under en vecka och föreläsningar som hålls av branschens främsta experter.

Doktorander inom området erbjuds sommarstudier på ungefär en vecka på runt om i Europa.

Ytterligare information
> Masterclass – föreläsningar som hålls av de främsta experterna
> Sommarstudier för doktorander