Climate-KIC skapar förutsättningar för ett koldioxidsnålt Nyland


Climate-KIC kuutio

Nyland medverkar i EU:s Climate-KIC-program som stöder innovationer i anslutning till koldioxidsnålhet samt främjar anpassningen till klimatförändringens konsekvenser. Det är fråga om Europas största partnerskapsprogram för den privat och offentliga sektorn som fokuserar på klimatförändringen.

Programmet ger upphov till samarbete mellan offentlig förvaltning, forskning, affärsvärlden och utbildningssektorn. Genom programmet finns det möjligthet att inleda och delta i innovationsprojekt, få stöd för sin företagsverksamhet och delta i mångsidiga utbildningar och arbetsperioder.

Nylands förbund och Aalto-universitetet samordnar verksamheten kring Climate-KIC i Nyland. Inhemska aktörer som deltar är bland annat Helsingfors stad, ykreshögskolan Metropolia, Green Net Finland, Finlands miljöcentral och Helsingforsregionens miljötjänster. Verksamheten finansieras med medel från Climate-KIC-programmet.

Climate-KIC förverkligar Nylandsprogrammets mål genom att främja nyländska innovationsmöjligheter och fokusera på möjligheterna som koldioxidneutralitet ger.1. Arbetsperiod Pioneers into Practice

Pioneers into Practice är det enda programmet i Europa som är avsett för expert inom anpsassning till och stävjande av klimatförändringen. De sakkunniga deltar i en arbetsperiod på fyra till sex veckor som genomförs i Nyland eller utomlands. Före arbetsperioden och efter att den är avklarad får deltagarna handledning i förändringstänkande och i mindre gruper funderar man över klimatförändringens utmaningar.

Till arbetsperioderna sökes både sakkunniga och organisationer som de kan jobba hos. Arbetsperioderna ger deltagarna efterenhet av att jobba inom en annan verksamhetssektor samt nya nätverk. Organisationen får under arbetsperioden ta del av perspektiv från en sakkunnig som verkar inom en annan sektor eller bransch än själva organisationen.

Ansökningstiden har gått ut.

Ytterligare information
> Pioneers into Practice
> Ansökningsblanketter


Preliminär tidtabell för arbetsperioden 2016

  • Ansökningstiden för sakkunniga löper ut 3.5.
  • Ansökningstiden för organisationer löper ut 1.6.
  • Förberedelser via webben för sakkunniga i maj–juni
  • Inledande workshop för sakkunniga 13–15.6
  • Arbetsperiod på 4–6 veckor i september–oktober
  • Internationell workshop för sakkunniga 6.10.
  • Avslutande workshop för sakkunniga 16–17.11


Ytterligare information för sakkunniga

Man kan delta i arbetsperioderna om man är sakkunnig inom den offentliga eller privata sektorn, företagare, eller forskare. Det finns 10 lediga platser.

Helheten består av en arbetsperiod på fyra till sex veckor som går av stapeln i september–oktober Nyland eller i någont annat land i Europa som deltar i programmet. övriga Climate-KIC-regionerna i Europa. Till helheten hör också förberedande arbete på webben, workshoppar och ett projekt som görs i mindre grupper. Deltagarna ska utöver arbetsperioderna också reservera tid för dessa.

För deltagarutgifter tilldelas högst 2 000 euro per person. Det lönar sig att ekonomiskt vara förberedd om man deltar.

Ytterligare information för organisationer:

Till arbetsperioderna sökes nyländska organisationer inom den privata, offentliga eller tredje sektorn.

Organisationerna tar emot en expert på klimatförändringsfrågor för fyra veckor till sex veckor i september–oktober. Den sakkunniga kan komma från Nyland eller från något annat europeisk region som deltar i programmet. Den sakkunnigas uppgifter under arbetsperioden ska höra samman med stävjandet av eller anpassningen till klimatförändringen.

Organisationen erbjuder den sakkunniga ett arbetsrum och -redskap samt det stöd som uppgiften kräver. Arbetsperioden medför inga lönekostnader för organisationen men små utgifter kan uppstå till exempel för arbetsredskap eller eventuella resor i anknytning till uppgifterna.

Exempel på projekt som har genomförts under tidigare arbetsperioder2. Projekt som eftersträvar koldioxidsnålhet

Medlemmarna i Climate-KIC, såsom Nylands förbund har möjlighet att tillsammans med sina partner delta i Climate-KIC-programmets projekt. Projekten varierar mellan flaggskepps- och demonstrationsprojekt som varar i flera år till korta innovations- och pilotprojekt.

Projekten syftar till att hitta en lämplig marknad för nya funktioner och företag som stävjar klimatförändringen och främjar anpassningen till den. Målet med till exempel flaggskeppsprojektet LoCaL är att öka städernas klimatfinansiering genom att hitta lämpliga objekt för investerare.

Ytterligare information
> Climate-KIC-projekt
> LoCaL-programmet3. Stöd för uppstartsföretag och företagsidéer

Uppstartsföretag som utvecklar affärsverksamhet som förebygger klimatförändringen eller främjar anpassningen till den erbjuds kurser och nätverkningsmöjligheter i företagsacceleratorer. Aktörer som planerar motsvarande verksamhet får handledning och möjlighet att testa sin företagsidéer i ett så kallad Climate Launchpad-tävling som ordnas i tre steg.

Aalto-universitetet ansvarar för företagsacceleratorverksamheten och Demos Helsinki svarar tillsammans med bland annat Aalto-universitetet och Helsingfors stad för Climate Launchpad-tävlingen. 

Ytterligare information:
> ClimateLaunchpad
> Acceleratorprogram4. Fortbildning för sakkunniga och sommarstudier för doktorander

Nylänningar om är sakkunniga inom stävjandet av klimatförändringen kan söka till kurser och utbildningar på olika håll i Europa. Bland annat erbjuds kortkurser, fördjupade studier under en vecka och föreläsningar som hålls av branschens främsta experter.

Doktorander inom området erbjuds sommarstudier på ungefär en vecka på runt om i Europa.

Ytterligare information
> Masterclass – föreläsningar som hålls av de främsta experterna
> Sommarstudier för doktorander
Tillbaka till rubrikerna