Gemensam utbildningsgaranti – Läroanstalterna får redskap för handledning av unga

nuoret puistossa. Kuva Tuula Palaste

Projektet Gemensam utbildningsgaranti var ett tvåårigt projekt som hade i syfte att klargöra hur anordnarna av yrkesutbildningen i Nyland har lyckats med att förverkliga utbildningsgarantin för unga. Inom projektet utvecklades en modell som anpassas till yrkesutbildningens behov och som ska främja genomförandet av utbildningsgarantin i Nyland.

I modellen ingår rekommendationer om hur de olika aktörerna inom yrkesutbildningen kan samarbeta samt redskap för handledning och vägledning av de unga. Modellen beaktar smidigt också olika regioners behov. För de deltagande läroanstalterna ordnades fortbildning där de som behöver modellen i sitt arbete fick fördjupa sig i hur modellen ska tillämpas.

Gemensam utbildningsgaranti koordinerades av Nylands förbund och i projektet deltog tjugo anordnare av andra stadiets yrkesutbildning. Projektet förverkligades med hjälp av ESF-finansiering 2015–2017.

Utbildningsgarantin trädde i kraft 2013 och är en del av den mera omfattande ungdomsgarantin. Målet är att varje ung person som har avslutat grundskolan ska garanteras en studieplats på andra stadiet.

Projektet resulterade i en handbok som ska fungera som vägledning för dem som arbetar med unga.

Bekanta dig med handboken:
Projektet Gemensam utbildningsgaranti förverkligade Nylandsprogrammet genom att främja de ungas möjligheter till en yrkesutbildning.
 
Nylandsprogrammet drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Målet är bland annat att förbättra sysselsättningen och deltagandet bland unga genom att säkerställa en studieplats på andra stadiet åt alla nyländska ungdomar.