Verktyg för bra boende

 Eiranranta. Kuva Tuula PalasteProjektet Hyvän asumisen työkalupakki (Verktyg för bra boende) utreder ifall Nyland behöver en regional aktör som ansvarar för bostadsärenden och vilka dess uppgifter kunde vara. Samtidigt skapar man kommunala redskap för en fungerande bostadspolitik.

Nylands förbunds projekt inleddes i början av 2015 och pågår fram till slutet av mars 2017.

Fyra tematiska arbetspaket har valts för projektet. Med hjälp av dem utreder man ifall det i landskapet finns ett behov av en regional aktör som ser till bostadsfrågor. Dessutom begrundas vilken roll och vilka uppgifter den eventuella aktören kunde ha. Arbetspaketen hjälper till att:

  • Förbättra förutsättningarna för kompletteringsbyggande
  • Hjälpa kommunerna att uppmärksamma de föränderliga behoven för boende
  • Påverka att boendekvalitet och pris möts på ett smidigare sätt
  • Främja konkurrens i bostadsbyggande

Projektet har täta länkar till det markpolitiska arbetet vid Nylands förbund.

Hyvän asumisen työkalupakki kaavio ruotsi

Arbetet omfattar följande åtgärder:

  • Enkäter görs till kommunerna och representanterna för fastighets- och byggnadsbranschen om de ändrings- och utvecklingsbehov som ansluter sig till de här fyra arbetspaketen.
  • Evenemang och workshops ordnas för de viktigaste aktörerna i landskapet för att finna gemensamma synvinklar och lösningar.
  • Nyttigt material såsom god praxis insamlas och delas ut till kommuner och övriga aktörer i bostadsfrågor.
  • Via aktörernas diskussioner och dialoger får man en uppfattning ifall det behövs en regional aktör.

Projektet förverkligar Nylandsprogrammets mål om att öka kommunernas produktion av bostäder som är rimligt prissatta och lämpar sig för olika livssituationer. Projektet genomförs med landskapets utvecklingspengar och med Nylands förbunds egen finansiering. 

Projektet samarbetar aktivt med de viktigaste aktörerna för nyländskt boende. Därutöver görs samarbete med universitet och högskolor inom projekt och forskning som ansluter sig till boende.