Verktyg för bra boende

 Eiranranta. Kuva Tuula PalasteProjektet Hyvän asumisen työkalupakki (Verktyg för bra boende) utredde behovet av en regional aktör som ansvarar för bostadsärenden och vilka dess uppgifter kunde vara. Med hjälp av enkäter till fastighets- och byggbranschens representanter ville man få en uppfattning om branschens utvecklingsbehov. Kommuner och andra boendeaktörer bjöds in till workshoppar där man strävade efter gemensamma lösningar.

Som ett resultat av projektet konstaterades att det i Nyland behövs ett forum som svarar för bostadsfrågor och som ger kommunernas möjligheter till nära samarbete samt underlättar uppställandet av gemensamma mål och samlar och sprider den senaste informationen.

Projektet tog fasta vid följande perspektiv:

  • Förbättra förutsättningarna för kompletteringsbyggande
  • Hjälpa kommunerna att uppmärksamma de föränderliga behoven för boende
  • Påverka att boendekvalitet och pris möts på ett smidigare sätt
  • Främja konkurrens i bostadsbyggande

Hyvän asumisen työkalupakki kaavio ruotsi

Projektet hade täta kopplingar till det markpolitiska arbetet vid Nylands förbund. Man förde nära samarbete med såväl landskapets bostadsaktörer som universitet och högskolor.

Nylands förbunds projekt inleddes i början av 2015 och avslutades i mars 2017. Projektet finansierades med regionutvecklingspengar och förbundets egna medel. Ansvarig för projektet vid Nylands förbund var sakkunnig Satu Wäre-Åkerholm.

Behov av ett forum för boende

Boende berör alla och det projektet visade att det finns behov av ett interaktiv forum som svarar för frågor som berör boende. Med ett forum kan man föra fram faktorer som inverkar på bostädernas pris, samla information om olika objekts verkningsfullhet och uppmuntra kommunerna till nya försök.

En av uppgifterna som forumet enligt projektet skulle ha vore att stöda och förbättra kommunernas samarbete kring frågor som berör boende. En aktör på landskapsnivå kunde svara för att göra upp en prognos över bostadsproduktionen, som kommunerna kunde utnyttja då de utarbetar egna bostadsprogram.

Forumet skulle också vara en plats för diskussion som berör förändringar, utvecklingen av förfaringsätt och samarbetsprojekt.