BRIDGES – Utbyte av god praxis som gäller bioekonomi

lasiseinä. Kuva Tuula Palaste

Nylands förbund är en av nio partner i projektet BRIDGES (Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions), som finansieras med medel ur EU:s Interreg Europe-program.

BRIDGES-projektet har som mål att verkställa europeiska strategier för smart specialisering. Projektet betonar speciellt tillväxtmöjligheterna för bioekonomi och cleantech-temat.

En del av partnerna är föregångare, medan andra inte kommit lika långt på området. Föregångarområdena, såsom Nyland, strävar efter att stärka områdets forsknings- och specialiseringsområden. Partnerna delar med sig av god praxis till varandra, och regionala verksamhetsplaner dras upp utgående från dessa.

Projektet som tar fem år i anspråk (2016–2021) leds av Kainuun Etu Oy, och omfattar partner från Polen, Grekland, Slovenien, Ungern och Spanien.

Den totala budgeten för projektet är 2 miljoner euro.