iEER – Arbete för ungt entreprenörskap

iEERNylands förbund är huvudpartner i projektet iEER (Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs) som strävar efter att utveckla de tjänster som erbjuds åt unga företagare och förbättra samarbetet på regionnivå.

Projektet finansieras med medel ur EU:s Interreg Europe-program och för samman tio europeiska regioner från olika delar av Europa.

En majoritet av regionerna som deltar i iEER har erhållit utmärkelsen för europeiska entreprenörsregioner. Projektet utnyttjar därför utbytet av bra förfaranden och jämför de olika regionernas verksamhet. Nyland tilldelades utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion 2012 för sitt förtjänstfulla arbete med att främja ungt entreprenörskap.

Målet är att främja samarbetet mellan aktörer i de europeiska regionerna för att stöda ungt entreprenörskap samt göra regionernas innovationsförmåga och konkurrenskraft effektivare genom att förbättra tjänsterna som erbjuds unga företagare. Man vill att samarbetet involverar till exempel universitet, städernas näringstjänster och företagsacceleratorer.

I projektet deltar från Nyland även yrkeshögskolan Laurea. Övriga samarbetspartner kommer från Polen, Rumänien, Tyskland, Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien och Irland. Projektet förverkligas mellan 2016 och 2020 och har en total budget på 2,3 miljoner euro.