PASSAGE – koldioxidsnål ekonomi i sundområdena

Passage

Projektet PASSAGE (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions) har i syfte att främja kolsnål ekonomi i de europeiska sundområdena. Finska viken representeras i projektet av Nylands förbund och Harju kommunförbund i Estland.

Sundområden är viktiga knutpunkter för trafik och har därför stor betydelse för mängden koldioxidutsläpp. Sundområdena är viktiga utvecklingsobjekt för att uppnå målen som gäller koldioxidneutralitet.

Projektet tar fokus på tre teman som anknyter till koldioxidsnålhet:

  • trafik

  • miljö och områdenas dragningskraft


  • entreprenörskap och sociala innovationer 

     

För att projektet ska uppnå sina mål gör man i projektets första fas upp en gränsöverskridande handlingsplan tillsammans med de väsentligaste intressegrupperna. Under projektets gång tar sundområdena del av och lär sig av varandras goda förfaranden, av vilka de bästa också tillämpas på regional nivå. En koldioxidsnål ekonomi främjas också genom att man inverkar på prioriteringarna inom olika EU-program.

Projektet pågår i fyra år från 2016 till 2020. De två sista åren används till att noggrant implementera projektets resultat i projektets andra fas, där man fördjupar samarbetet mellan Nyland och Harju län för att främja koldioxidsnålhet. Man för också vidare de politiska rekommendationer som projektet har tagit fram för att ta i beaktande sundområdenas särdrag.

I projektet deltar fem sundområden och elva partner. Utöver Finland och Estland deltar partner från Danmark, Storbritannien, Frankrike, Italien, Grekland och Albanien. Huvudpartner är franska Pas-de-Calais County Council.

Projektet finansieras med medel ur EU:s Interreg Europe-programm och har en total budget på 1,9 miljoner euro.