PASSAGE – koldioxidsnål ekonomi i sundområdena

Passage

Projektet PASSAGE (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions) har i syfte att främja kolsnål ekonomi i de europeiska sundområdena. Finska viken representeras i projektet av Nylands förbund och Harju länsstyrelse i Estland.

Sundområden är viktiga knutpunkter för trafik och har därför stor betydelse för mängden koldioxidutsläpp. Sundområdena är viktiga utvecklingsobjekt för att uppnå målen som gäller koldioxidneutralitet.

Projektet tar fokus på tre teman som anknyter till koldioxidsnålhet:

  • trafik

  • miljö och områdenas dragningskraft


  • entreprenörskap och sociala innovationer 

     

För att projektet ska uppnå sina mål gör man upp en gränsöverskridande handlingsplan tillsammans med de väsentligaste intressegrupperna. Under projektets gång tar sundområdena del av och lär sig av varandras goda förfaranden, av vilka de bästa också tillämpas på regional nivå. En koldioxidsnål ekonomi främjas också genom att man inverkar på prioriteringarna inom olika EU-program.

Projektet förverkligas under fyra år. De två sista åren används till att noggrant implementera projektets resultat.

I projektet deltar fem sundområden och elva partner. Utöver Finland och Estland deltar partner från Danmark, Storbritannien, Frankrike, Italien, Grekland och Albanien. Huvudpartner är franska Pas-de-Calais County Council.

Projektet finansieras med medel ur  EU:s Interreg Europe -program och den totala budgeten är 1,9 miljoner euro.