Plan4Blue - Stöd för hållbar tillväxt i havsområden

Suomenlinna, kuva Kosti KeistinenNylands förbund ingår som partner i Plan4Blue-projektet som stöder havsplanering (Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies).

Stöds ges för de finska och estniska havsplaneringsprocesserna, och såväl metoderna som kompetensen inom havsplaneringen utvecklas samtidigt som ett gränsöverskridande samarbete idkas inom projektet. Målet är att stöda den hållbara blåa tillväxten inom den Finska viken och Skärgårdshavet och finna balans mellan det ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Plan4Blue-projektet stöder scenarion om havs- och kustområdenas blåa tillväxt och analyser görs om deras möjligheter och risker. Möjligheterna och modellerna för att genomföra scenarioarbetena granskas ur havsplaneringens och planläggningens synvinkel. Samtidigt eftersträvar man att finna ramar för havsplaneringssamarbete i Finland och Estland.

Projektet finansieras med medel ur EU:s Interreg Europe-program och den totala budgeten är ca 2 miljoner euro. Nylands förbunds budget för projektet uppgår till 168 000 euro. Projektets genomförs 1.10.2016–31.12.2019.

Samarbete mellan Finland och Estland

Huvudpartner för Plan4Blue är Finlands miljöcentral. Förutom Nylands förbund ingår som egentliga parter från Finland dessutom Egentliga Finlands förbund och Åbo universitet. Från Estland deltar Tartu universitet och Baltic Environment Forum Estonia.

Övriga parter är Estlands finansministerium samt landskapen Lääne-Viru, Harju och Ida-Viru. Dessutom präglas projektet av ett omfattande havsplaneringssamarbete med intressentgrupper.