Projektet Scandria®2Act främjar koldioxidsnål trafik inom Östersjöområdet

rahtilaiva. Kuva Tuula PalasteScandria®2Act är ett utvecklingsprojekt inom TEN-T-kärnnätverket som fokuserar på Östersjöområdet. Det treåriga projektet tar fokus på koldioxidsnåla bränslen och på att förbättra förutsättningarna för gods- och persontrafik. Projektet eftersträvar även att strategiskt och operativt främja energieffektiva transportlösningar.  

Projektets huvudpartner är Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg från Tyskland. Nylands förbund verkar som partner och deltar i andelen som gäller förvaltningen av kärnnätverkskorridoren genom att ordna regionala workshops. I projektet deltar totalt elva partner från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Projektets huvudsakliga finansieringskälla är Östersjöområdets Interreg-program. Projektet Scandria®2Act arbetar i nära samarbete med projektet NSB CoRe, där Nylands förbund är huvudpartner.

Workshops på Nylands förbunds ansvar

I slutet av 2016 och i början av 2017 var Nylands förbund med om att ordna fem regionala workshops. De behandlade olika utvecklingsstigar för transportkorridorerna. I fortsättning kommer förbundets arbete att fokusera på samarbetet mellan de trafikprojekt för Östersjöområdets del som fått EU-finansiering.

Grundmaterialet för workshops var de logstikuttredningar som gjorts för planläggningen på landskapsnivå och den regionalekonomiska jämförande utredningen om persontrafikens korridorer och den långväga pendlingen. I den del som genomförs i samarbete med Åbo stad används dessutom de utredningar som gjorts i samband med Entimmesbanan.