Snabbt bredband; stöd för bredbandsbyggande

valokuitu
Nylands förbund deltar i det riksomfattande projektet Snabbt bredband. Målet med projektet är att med statligt stöd bygga snabba bredbandsförbindelser på  sådana glesbygdsområden som i dagens läge inte nås av det marknadsvillkorliga utbudet. Vi har i uppgift att kartlägga lämpliga stödobjekt i Nyland.

Avsikten är att så gott som alla finländare ligger inom ett avstånd på högst två kilometer från ett snabbt bredbandsnät före utgången av år 2019.

En snabb bredbandsförbindelse ger invånarna lika möjligheter att utöva sitt yrke oberoende på var de bor. Utöver en internetförbindelse erbjuds medborgarna också flera andra nya tjänster.

Kommunikationsministeriet förbereder för närvarande en reformering av lagen som gäller stöd för byggande av bredband. Lagändringarna ska lätta på villkoren för att få stöd så att teleföretagen intresserar sig för bredbandsprojekten.

Kommunerna i nyckelposition

Kommunerna har en avgörande roll beträffande inledandet av projekt, eftersom det utöver bidrag från staten även krävs kommunal finansiering för att bygga fibernät. De nyländska kommuner som deltar i projektet står för 33 procent av kostnaderna.

Det lönar sig att söka bredbandsstöd så fort lagändringen träder i kraft. Bidrag betalas ut fram till slutet av 2019. Projektförslag kan förutom av operatörer även lämnas in av mindre andelslag och andra lokala utförare.

I Nyland bygger man för närvarande ut ett fibernät för Bromarv-Tenala i Raseborg. Bredbandsprojektet i Emsalö i Borgå blev klart år 2013.