Nylandsprogrammet på slutrakan!

Uusimaa-ohjelma-2.0


Landskapsstyrelsen godkände vid sitt möte 25.9 att Nylandsprogrammet 2.0 läggs fram till påseende och skickas på remiss. Remisstiden för Nylandsprogrammet och miljöbeskrivningen har löpt ut. Utlåtanden kunde ges under fem veckor. Nylandsprogrammet färdigställs utifrån utlåtandena och responsen.

Målet är att landskapsfullmäktige godkänner det slutliga programmet 5.12.2017.

Landskapsprogrammet skildrar vår gemensamma vision om Nylands framtid. En framtid som vi skapar tillsammans.

> Bekanta dig med Nylandsprogrammet (pdf, 8 MB)

> Miljöbeskrivning (pdf)

Helsinki Region 2050 – Cool & the most Vibrant region in Europe

Nyland vill vara Europas piggaste och coolaste område år 2050. Ett piggt Nyland är en aktiv föregångare med ekologiska innovationer, företagaranda och en livlig stadskultur. Ett coolt Nyland ett klimatsmart landskap där det råder en positiv atmosfär och turismen kan växa.

Den nya visionen eftersträvas med hjälp av tre strategiska prioriteringar. Vi gör val, som hjälper människorna att bli kunniga och välmående, affärslivet är ansvarstagande och framgångsrikt, hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.

Heittomerkki


I framtidens Nyland är människorna kunniga och välmående, affärslivet är ansvarsfullt framgångsrikt och hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.


Under programperioden (2018–2021) närmar man sig de strategiska prioriteringarna genom mer noggranna mål som förverkligas med olika åtgärder. För närvarande ser det nya programmets vision, strategiska prioriteringar och mål ut så här:

Strategiset-tavoitteet-SV

Klicka på bilden för att göra den större.

Vad är det frågan om?

I Nylandsprogrammet drar man upp nya riktlinjer för regionutvecklingen och strävar efter en strategi som omfattar hela landskapet. Landskapsprogrammet är en plan som i enlighet med regionutvecklingslagen styr hur regionutvecklingens resurser riktas och verksamheten vid landskapets utvecklingsorganisationer.

Nylandsprogrammet 2.0 är ett landskapsprogram för åren 2018–2021. Programmet innefattar en långsiktig vision och strategi samt fokusområden för den kommande programperioden. Samtidigt är det ett första steg mot den nya landskapsförvaltningen som ska ta vid år 2020, och dess strategi- och visionsarbete.

Programmet baserar sig på styrkorna hos aktörerna i landskapet. Valen baserar sig på resultaten i den framtidsgranskning som genomfördes under hösten 2016.

Nylandsprogrammet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningscentraler samt organisationer.Det gamla programmet i kraft till slutet av året

Programmet som nu är i kraft har utarbetats för åren 2014–2017. I förhållande till det nuvarande programmet ligger fokus i det nya programmet i synnerhet på förbindelserna till Europa och på människornas och naturens välmående.

> Bekanta dig med det tidigare Nylandsprogrammet för 2014–2017