Nyland 5.0 – Någonting bättre

tulevaisuustarkastelu-etusivu

Framtidsgranskningen ”Nyland 5.0 - Någonting bättre” öppnar upp utsikter till Nylands eventuella framtid.

Nyländska aktörer har tillsammans dragit upp konturerna för alternativa scenarier som beskriver Nylands verksamhetsmiljö ända fram till 2050. De har legat som grund för den framtidsbild som visar oss hur vi vill att landskapet ska se ut 2050 och vilka dess viktigaste teman för utveckling är.

Framtidsgranskningen blev klar i slutet av 2016. Utgående från den:

> Mål för och presentation av framtidsgranskningen

> Framtidsgranskningens resultat (endast på finska)


Framtidsgranskningen som helhet

Tulevaisuustarkastelu_sv

Klicka på bilden för att göra den större