Nyland förbereder sig för framtiden

Den offentliga förvaltningen står inför en historisk förändring. Vård- och landskapsreformen och den grundliga ändring som följer i kommunernas roll ger upphov till en alldeles ny samarbetssituation. Reformen innebär en stor möjlighet för landskapet att skapa ny konkurrenskraft och öka sin attraktionskraft.

Framtidsgranskningen skapade grunden för partnerskap och samarbete mellan den offentliga sektorn, företagen, den tredje sektorn och invånarna. Inför detta tog vi fram en gemensam framtidsbild för beslutsfattarna och de regionala aktörerna och främjade aktörernas bundenhet till att den förverkligas.

Framtidsbilden omfattar landskapets gemensamma utvecklingsteman


Innan en framtidsbild kunde framställas drog vi upp konturerna för alternativa scenarier som beskriver Nylands verksamhetsmiljö ända fram till 2050.

Med hjälp av scenarierna lyckades vi kartlägga möjligheterna och riskerna som följer av alternativa framtidsbilder. Utifrån dem utarbetade vi en beredskapsplan och information om eventuella strategiska förändringar.

Resultatet utnyttjas i den nya landskapsplanen och landskapsprogrammet. Framtidsgranskningen gav också grundläggande information inför landskapets nya strategiska prioriteringar och den nya landskapsplaneringen.

I framtidsgranskningen fokuserade vi på samhällsfenomen och utvecklingsprocesser, administrativ miljö, ekonomiska fenomen, samhällsstruktur, näringar, boende, trafik, miljöfrågor och klimatförändring. Nylandsprogrammet har utarbetats i öppen samverkan mellan kommunala beslutsfattare, näringslivets utvecklingsaktörer, utbildningssektorn, tredje sektorn och invånare.

Framtidsgranskningen ger beredskap inför landskapsreformen


I arbetet koncentrerade vi oss på landskapets interna frågor men tar också i beaktande betydelsefulla förändringar som sker utanför regionen. Vi uppmuntrar beslutsfattare och invånare att delta i diskussionen om vilken riktning den framtida utvecklingen ska ta. Många förändringar förutsätter också en etisk diskussion om vad vi önskar oss av utvecklingen.


Framtidsgranskningen har flera mål

Målsättningarna med framtidsgranskningen är att:

  • Beskriva landskapets framtid och identifiera centrala teman och partnerskap för utvecklingen.
  • Få beslutsfattarna och landskapets aktörer att fastställa en gemensam målsättning och binda sig till att förverkliga den.
  • Skapa en grund för den kommande landskapsförvaltningens strategiska fokusområden och framställa en landskapsstrategi, servicestrategi samt en uppfattning om regionens strategiska utvecklingsmål.
  • Beakta landskapslagens prioriteringar som bereds för närvarande.
  • Utarbeta scenarier som beskriver Nylands verksamhetsmiljö och analysera hur verksamhetsmiljöns utveckling inverkar på landskapet som helhet
  • Jämföra resultatet med det kommande landskapets uppgifter och föreslå de för landskapet viktigaste strategiska samarbetspartnerna.
  • Förnya de nyländska regionutvecklarnas och aktörernas strategiska vision och skapa en ny strategisk diskussion och aktiv interaktion.