Nyland 5.0 – Någonting bättre

tulevaisuustarkastelu-etusivuFramtidsgranskningen som sträcker sig till år 2050 utgör grunden för det kommande Nylandsprogrammet. I Nylandsprogrammet fastställs landskapets gemensamma vision och strategiska mål samt riktlinjerna för de åtgärder som förverkligar dem. Framtidsgranskningen skapar också grunden för arbetet med följande landskapsplan. Arbetet tar fokus på landskapsreformen och att producera information för det nya landskapets behov.

Framtidsgranskningen som pågår fram till slutet av år 2016 har fått namnet ”Nyland 5.0 – Någonting bättre”.

I arbetet drar vi upp konturerna för scenarier som beskriver Nylands verksamhetsmiljö ända fram till år 2050. Utifrån dem producerar vi information till beredskapsplaner samt med tanke på eventuella strategiska förändringar.

Framtidsgranskningen resulterar i en framtidsvision som ger en bild av hur aktörerna i Nyland önskar att landskapet ska se ut 2050. Framtidsbilden visar oss hur vi vill att landskapet ska vara och vilka dess viktigaste teman för utveckling är.

> Läs mer om projektet och dess målsättningar


Framtidsgranskningen som helhet

Tulevaisuustarkastelu_sv

Klicka på bilden för att göra den större

> Bekanta dig med projektets resultat (på finska)
> Bekanta dig med framtidsgranskningens bakgrundsmaterial (på finska)