Nyland 5.0 – Någonting bättre

tulevaisuustarkastelu-etusivuFramtidsgranskningen som sträcker sig till år 2050 utgör grunden för Nylandsprogrammet. I Nylandsprogrammet fastställs landskapets gemensamma vision och strategiska mål samt riktlinjerna för de åtgärder som förverkligar dem.

Framtidsgranskningen utgör också grunden för arbetet med följande landskapsplan. Arbetet tar fokus på landskapsreformen och att producera information för det nya landskapets behov.

Framtidsgranskningen fick namnet ”Nyland 5.0 – Någonting bättre”.

I arbetet drog vi upp konturerna för scenarier som beskriver Nylands verksamhetsmiljö ända fram till år 2050. Utifrån dem producerade vi information till beredskapsplaner samt med tanke på eventuella strategiska förändringar.

Framtidsgranskningen resulterade i en framtidsvision som ger en bild av hur aktörerna i Nyland önskar att landskapet ska se ut 2050. Framtidsbilden visar oss hur vi vill att landskapet ska vara och vilka dess viktigaste teman för utveckling är.

> Läs mer om projektet och dess målsättningar


Framtidsgranskningen som helhet

Tulevaisuustarkastelu_sv

Klicka på bilden för att göra den större

> Bekanta dig med projektets resultat (på finska)
> Bekanta dig med framtidsgranskningens bakgrundsmaterial (på finska)