Nylandsprogrammet: Nyland vill vara i spetsen för Östersjöområdet

Leijat. Kuva Tuula Palaste

Nylandsprogrammet innehåller landskapets vision och strategi på lång sikt samt de strategiska valen för utvecklingsåtgärderna för 2014–2017. Landskapsfullmäktige godkände Nylandsprogrammet i december 2013.

I genomförandeplanen beskrivs spetsprojekten för de närmaste två åren. Spetsprojekten inleder genomförandet av programmet.

Nylandsprogrammets vision:

"År 2040 ligger Nyland i spetsen för Östersjöområdet vad gäller skapandet av ekonomisk och andlig tillväxt, förhållanden för en fungerande vardag för invånarna samt planerandet av verksamheten så att den på ett hållbart sätt gynnar miljön och ekonomin".

Utvecklingsåtgärderna styrs av följande tre strategiska val:

  • Tillväxtmöjligheter – Hur möjliggör vi smart tillväxt samt en snabb och smidig utveckling av näringslivet?
  • En fungerande vardag – Vad krävs för välbefinnande i vardagen: hur bor, lever och rör vi oss i framtiden?
  • Hållbar naturhållning – Hur tryggar vi en hållbar användning av naturtillgångarna och hur bevarar vi naturens mångfald?

De nyländska kommunerna, statsförvaltningen samt företags-, utbildnings- och många andra sektorer kommer i fortsättningen att beakta Nylandsprogrammet i sina egna program, i beredningen av finansieringsbeslut och i prioriseringen av projekt.

Alla dessa och ett flertal övriga intressenter har varit med om att bereda programmet under ledning av Nylands förbund och NMT-centralen i Nyland.

Strategin för smart specialisering preciserar de strategiska valen

I enlighet med EU-kommissionens önskemål har Nylandsprogrammets strategiska val preciserats så att de bildar fem teman för smart specialisering. Nylands förbunds teman hänför sig till teknologi, välfärd, cleantech och digitalisering.

Genom att fokusera på de utvalda temana eftersträvar man att fördubbla konsekvenserna av Nylands potential för innovationer.  

> Ytterligare information om Nylands strategi för smart specialisering