Ett smart Nyland med gemensamt utvecklings- och innovationsarbete

Helsinki Smart Region

Genom att koncentrera sig på gemensamma styrkor kan man få mera ut av forskning och innovationer. Smart Nyland är ett varumärke som för samman alla de främsta områden som landskapets forsknings- och innovationsarbete just nu fokuserar på.

Den engelskspråkiga webbplatsen Helsinki Smart Region presenterar teman och aktörer kring det smarta Nyland.

> Bekanta dig med webbplatsen
> Följ med i Twitter

Det gemensamma varumärket gagnar landskapet i internationella projektsamarbeten och då man riktar in EU-finansiering till området. Varje region i Europa specialiserar sig på sina egna styrkor, och marknadsför dem internationellt.

Fem spetsområden i det smarta Nyland

Nyland har fem spetsområden för forsknings- och innovationsarbete. Varje spetsområde bildar ett paraply för aktörer, kompetens och projekt.


Plattform för cleantechmetropol
Hälsa och välfärd
Digital reform inom industrin
Vardagens välfärdsstad
Smart Citizen – internettidens medborgare


Skarpare Nylandsprogram via strategin

Den smarta specialiseringen stöder landskapets Nylandsprogram. De tre strategiska valen i Nylandsprogrammet tillväxtmöjligheter, en fungerande vardag och hållbar naturhållning överlappar fokuseringarna för den smarta specialiseringen.

Landskapets samarbetsgrupp MYR följer upp, styr och uppdaterar strategin för det smarta Nyland. Uppdateringarna godkänns av landskapsstyrelsen.