Ett smart Nyland med gemensamt utvecklings- och innovationsarbete

Helsinki-smart-region2

Genom att koncentrera sig på gemensamma styrkor kan man få mera ut av forskning och innovationer. Smart Nyland är ett varumärke som för samman alla de främsta områden som landskapets forsknings- och innovationsarbete just nu fokuserar på.

Den engelskspråkiga webbplatsen Helsinki Smart Region presenterar teman och aktörer kring ett smart Nyland.

> Bekanta dig med webbplatsen
> Följ på Twitter

Det gemensamma varumärket gagnar landskapet i internationella projektsamarbeten och då EU-finansiering allokeras till området. Varje region i Europa specialiserar sig på sina egna styrkor och marknadsför dem internationellt.

Ett smart Nyland med fyra spetsområden

Nyland har fyra spetsområden för landskapets forsknings- och innovationsarbete. Varje spetsområde bildar ett paraply för aktörer, kompetens och projekt. Nylands strategi för smart specialisering utarbetades år 2014 och har därefter uppdaterats i november 2017.

Cleantech
Städernas cleantech
Energi- och resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, bioekonomi, konsumentcleantech

Terveys ja hyvinvointi

Hälsa och välfärd
Lösningar, processer, teknologi och tjänster inom hälsovården, förmågan att ta hand om sitt eget välbefinnande

Teollisuuden digitaalinen uudistuminen
Digital reform inom industrin
Logistik, robotteknik, sakernas internet


Ihmisten kaupunki
Människornas stad
Öppen stadsutveckling, deltagande, tillgänglighet till service, samutveckling,individens trivsel och välmående


Skarpare Nylandsprogram genom strategin

Den smarta specialiseringen stöder landskapets Nylandsprogram. Nylandsprogrammets tre strategiska prioriteringar, En välmående och kunnig människa, Framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet och Ett klimatsmart och mångsidigt landskap överlappar fokuseringarna för den smarta specialiseringen.

Landskapets samarbetsgrupp MYR följer upp, styr och uppdaterar Nylands strategi för smart specialisering. Uppdateringarna godkänns av landskapsstyrelsen.