Digital reform inom industrin

Digitalising-industry

De regionala företagens konkurrenskraft förbättras med hjälp av olika digitala lösningar.

Med digitaliseringen kan man förnya verksamhetssätt, interna processer och tjänster.
Inom helheten är det möjligt att till exempel:

  • utveckla pilotprojekt med olika lösningar som hänför sig till digitalisering
  • stöda utbytet av kunskap och erfarenheter organisationer emellan
  • introducera och informera om digitaliseringens möjligheter också för mindre företag
  • utnyttja sensor- och givarteknologi i lösningar som hänför sig till sakernas internet
  • utnyttja robotteknikens utveckling för att förnya produktionsteknologin och servicesektorn
  • samarbete på internationell nivå med föregångare inom digitaliseringen

Helheten samordnas av två projekt:

TUDI – Digital reform inom industrin

digiteollisuus
Heikki Lahtinen / TUDI, Mika Sarén / IotLab

Techvilla Oy:s projekt TUDI – Teollisuuden digitaalinen uusiutuminen (på svenska Digital reform inom industrin) bildar ett nätverk av branschens högskolor, forskningsinstitutioner, företag och andra intressegrupper.

Nätverket främjar användningen av digitala lösningar inom industrin. Det stöder också pilotprojekt som gagnar företag inom teknologiindustrin samt aktörer som producerar nya digitala lösningar.

Syftet med samarbetet är också att bilda projektkonsortier som anknyter till temat samt att bilda nätverk både på internationell och nationell nivå. Efter att koordinationsprojektet har avslutats fortsätter arbetet i form av ett forum för digital reform.

Mer information om projektet: Heikki Lahtinen

IoTLab – Sakernas internet och samarbete

RFID Lab Finland ry:s projekt IoTLab har bildat nätverk med teknologiföretag, högskolor, forksningsinstitut och företagsacceleratorer som hänför sig till sakernas internet. Man har ordnat frukosttillställningar, workshoppar, demoförevisningar och ett seminarium som har fört samman sakkunniga i anslutning till sakernas internet och potentiella utnyttjare. I RFID Lab Finland ry:s så kallade demorum kan vem som helst bekanta sig med apparatur och applikationer som hänför sig till lager, handel och vardagsrum.

> Projektets webbplats

Mer information om projektet: Sami Isomäki