Digital reform in industrin

De regionala företagens konkurrenskraft förbättras med hjälp av olika digitala lösningar. Med digitaliseringen kan man förnya verksamhetssätt, interna processer och tjänster.

Digitalising industry. Kuva Anni Hanen

Inom helheten är det möjligt att till exempel:

  • utveckla pilotprojekt med olika lösningar som hänför sig till digitalisering
  • stöda utbytet av kunskap och erfarenheter organisationer emellan
  • introducera och informera om digitaliseringens möjligheter också för mindre företag
  • utnyttja sensor- och givarteknologi i lösningar som hänför sig till sakernas internet
  • utnyttja robotteknikens utveckling för att förnya produktionsteknologin och servicesektorn
  • samarbete på internationell nivå med föregångare inom digitaliseringen


Avslutade samordningsprojekt:

TUDI – Digital reform inom industrin

Techvilla Oy:s projekt bildade ett nätverk av branschens högskolor, forskningsinstitutioner, företag och andra intressegrupper som tog fram digitala industrilösningar.

> Läs mer

IoTLab – Sakernas internet och samarbete

RFID Lab Finland rf:s projekt bildade nätverk med teknologiföretag, högskolor, forksningsinstitut och företagsacceleratorer som hänför sig till sakernas internet.

> Läs mer