Hälsa och välfärd

Human-health-tech


Den prognostiserande hälsovården förbättras och människornas välfärd höjs genom medicin, teknologi, vårdprocesser och nya verksamhetsmodeller.

En lätt användbar teknologi är en naturlig del av servicen inom human hälsovård och välfärdsservice.

Utvecklingsobjekt och -teman:

 • Nya teknologiska lösningar och apparater för friskvård och diagnostisering
 • Behovsprövade och kundorienterade tjänster på sjukhus och vårdinrättningar
 • Egenvård och hälsovård hemma
 • Lösningar som stöder de äldres förmåga att klara sig på egen hand
 • Motion och idrott och den fysiska omgivningen som en del av välbefinnandet

  Två projekt samordnar temat i Nyland:

  Tillsammans för ett friskare Nyland

  yhdessä terveempi uusimaa
  Harri Haapaniemi / Tillsammans för ett friskare Nyland

  Projektet vid yrkeshögskolan Laurea går ut på att förbättra konkurrenskraften inom den nyländska hälso- och välfärdsbranschen. Projektet ökar aktörernas kompetens i den kundorienterade planeringen och stöder samarbetet för att få nya servicelösningar.

  I fokus ligger innovationer för hälsofrämjande på egen hand och egenvård. För att få fram sådana söker man också efter internationella projektkonsortier. Under projektets gång skapar man en nyländsk verksamhetsmodell, som hjälper till vid testning, pilotering och validering av nya lösningar inom hälsoteknik.

  > Läs om inledandet av projekten

  HealthSPA – studerande, hälsovård och företag i samarbete

  health spa
  Kenneth Salonius, Hanna Vartia och Bogdana Gamburg.

  Projektet HealthSPA ry samordnar områdets högskolor, startup-företag, företag och aktörer inom hälsovård.

  Aktörerna inom den offentliga hälsovården och inom företagen väljer utmaningar och utvecklingsobjekt, som man i samarbete söker fram lösningar och innovationer för. Verksamhetsmodellen införs på prov under projektets gång.

  Mer information om projektet: Hanna Vartia och Kenneth Salonius 


  > Läs mer om inledandet av projekten