Internettidens medborgare


Digitala lösningar, applikationer och servicemodeller som betjänar medborgarna utvecklas med hjälp av information som baserar sig på öppen data.

Då öppen data blir allmännare, finns det redan rikligt med data om t.ex. vardagen, färdsätten, trafiken, miljön, servicebruket och kosten. Hur kan man bäst utnyttja det?

Såväl kommunen, övriga aktörer inom den offentliga sektorn som ett privat företag kan producera moderna digitala tjänster.


Exempel på utvecklingsobjekt och teman:

  • Medborgare som använder sig av tjänsterna, och som får en bättre livskvalitet via digitaliseringen.
  • Jämlikhet och tillgänglighet; information och tjänster är tillgängliga för alla medborgare oberoende av ålder, bostadsort och social status.
  • Olika användargrupper; hur producera tjänster för dem, som har det svårare att använda sig av tekniken.
  • Frågor om privatliv och datasäkerhet.


Projekt som samrodnar temat på väg att inledas:

Digisti Fiksu (Digitalt Smart)

digisti fiksu
Minttu Räty och Jussi Linkola / Digisti Fiksu

Projektet är gemensamt för tre yrksehögskolor och syftet är att skapa nätverk med läroanstalter, organisationer, företag och offentliga tjänsteleverantörer som arbetar med digitala tjänster. Projektdeltagarna samarbetar intensivt och kommer med idéer som kan brukas i internationella ansökningsomgångar för finansiering. I projektet reder man också ut vilka erfarenheter, behov och förväntningar unga, invandrare och äldre personer har som användare av digitala tjänster.

> Läs om inledandet av projektet

Mer information om projektet: Minttu Räty, Laurea