Plattform för Cleantech-metropol

Urban-cleantech

Nyland lyfts fram som den ledande utvecklaren av ren teknologi i Europa.

Cleantech betyder teknologier och lösningar, som minskar på utsläppen och minskar på kolfotavtrycket.

I Nyland kan man pröva på, utveckla och kommersialisera olika miljöteknologier, energilösningar och dra nytta av biomassa och de servicemodeller som ansluter sig till dessa.


Smart &Clean-fonden koordinerar samarbetet

Fonden utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde av världsklass och ett skyltfönster för rena och smarta lösningar. Spetsområden är trafik och färdsätt, byggnation, energi, avfalls- och vattensektorn och konsumenten-Cleantech.

Sitra har grundat en fond i maj 2016. Målet är att inleda 20-30 betydande projekthelheter, exportkoncept och verksamhetsmodeller fram till 20121.

I fonden ingår Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda samt Lahtis och Nylands förbund, företagen Caverion, Fortum, Gasum, Helen, Kone, Neste, St1, Vaisala och YIT, forsknings- och utbildningsanstalterna Aalto-universitetet, Helsingfors universitet,  Villmanstrands tekniska universitet och VTT, Sitra samt staten Finland.

> Bekanta dig med smartclean.fi-webbplatsen
> Följ med i Twitter
> Läs om grundandet av fonden

Ytterligare upplysningar: Tiina Kähö, Sitra