Städernas cleantech

Nyland ska vara på toppen inom utvecklingen av ren teknologi i Europa

Urban Cleantech. Kuva Anni LevonenMed cleantech avses teknologier och lösningar som minskar på utsläppen och kolspåret.

I Nyland kan man pröva på, utveckla och kommersialisera olika miljöteknologier, energilösningar och dra nytta av biomassa och de servicemodeller som ansluter sig till dessa.

Utvecklingsmål och -objekt:

  • Förnybar och delad energiproduktion
  • Byggverksamhet och industri som främjar energieffektivitet
  • Distribution och lagring av värme
  • Infrastruktur och tjänster i anslutning till smart trafik
  • Öka resurseffektiviteten i materialåtervinningen
  • Främjar återvinning och nyanvändning
  • Ren miljö och naturtillgångar

Smart & Clean-stiftelsen koordinerar samarbetet

Stiftelsen utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde av världsklass och ett skyltfönster för rena och smarta lösningar. Spetsområden är trafik och färdsätt, byggnation, energi, avfalls- och vattensektorn och konsument-Cleantech.

Sitra har grundat stiftelsen i maj 2016. Målet är att inleda 20-30 betydande projekthelheter, exportkoncept och verksamhetsmodeller fram till 20121.

I stiftelsen medverkar Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda samt Lahtis och Nylands förbund, företagen Caverion, Fortum, Gasum, Helen, Kone, Neste, St1, Vaisala och YIT, forsknings- och utbildningsanstalterna Aalto-universitetet, Helsingfors universitet,  Villmanstrands tekniska universitet och VTT, Sitra samt finska staten.

> Bekanta dig med smartclean.fi-webbplatsen
> Följ med i Twitter
> Läs om grundandet av fonden

Ytterligare upplysningar: Tiina Kähö, Sitra