Vardagens välfärdsstad

Welfare-city

Nya lösningar utvecklas för en fungerande urban vardag genom att kombinera stadsutveckling, nya teknologier, medborgaraktivitet och servicedesign.

Innovations- och forskningsarbete utförs inom samhälls- och trafikplaneringen och i form av regionala utvecklingsprojekt och i samarbete med många olika branscher.


 I samarbetet kan delta till exempel:

 • kommuner och andra offentliga aktörer
 • företag
 • finansiärer
 • stadsbor, organisationer och andra användarbaserade aktörer
 • högskolor och forskningsinstitut

De bästa idéerna utvecklas vidare i innovationsnätverk och projekt. Städerna och deras invånare kan också komma med lösningar på egen hand eller som en del av samarbetsnätverket. Staden kan erbjuda sig som en serviceplattform eller så kan invånare erbjuda sig själva som testanvändare.

Utvecklingsobjekt och teman:

 • Det urbana rummet och trafiktjänster som ett ekosystem och en verksamhetsplattform
 • Staden ger möjlighet till tjänster och fungerar som serviceunderlag
 • Samarbete inom servicehelheter
 • Servicehelheternas nya innovationer, organiseringsformer och design
 • System för en fungerande vardag
 • Teknologiska, organisatoriska och användarorienterade processer
 • Datamodeller för stadsutveckling, bl.a. kompatibel digital data som alla aktivt kan använda
 • Processer i anknytning till stora investeringar och utveckling av servicestrukturer
 • Hälsosamt och bra urbant boende i sin helhet

Helheten samordnas av två projekt:

UUSIAIKA – Ekosystem för en fungerande vardag

urban mill
Lars Miikki och Kari Mikkelä / UUSIAIKA

Urban Mills projekt Sujuvan arjen ekosysteemit, UUSIAIKA (på svenska Ekosystem för en ny vardag, NY TID) har som mål att modellen för samarbete och utvecklingsplattformar i Nyland, som tillämpas i huvudstadsregionen och eftersträvar innovationer, ska bli mer omfattande.  I modellen ingår workshoppar och evenemang, underlättande av samarbete och bildande av nätverk samt kommunikation och inledande av nya utvecklingsprojekt.  Projektet skapar också en användargemenskap för tjänster som hänför sig till vardagens välfärdsstad. I samband med projektet är målet också att bilda nätverk med Finland största städer samt internationella innovationsaktörer.

Mer information om projektet: Kari Mikkelä och Lars Miikki

> UUSAIKA-projektets webbplats

KEVEIN – Utvecklingsnätverk blir innovationsplattformar

kevein
Christian Sannemann och Tea Lindroos / KEVEIN

KEVEIN-projektet undersökte och stödde stadsdelarnas nätverksbildning och uppmuntrade dem till mer påhittig och initiativtagande utveckling. Lokala team som är verksamma på projektets tre pilotområden utvecklar innovationer som syftar till att förbättra välbefinnandet och livskraften utgående från respektive områdes särdrag och utmaningar.

I Månsas låg fokus på Månsashuset och att planera huset ur ett kundinriktat perspektiv samt utveckla en verkamhetsmodell. I Skomakarböle startade man kost-, motions- och hälsofrämjande verksamhetsgrupper för äldre personer. I Hertonäs skapade man däremot ett kluster för småföretagare som hänför sig till välfärdsbranschen, hållbar utveckling och samhälleligt företagarskap.

Mer information om projektet: helka@helka.net