Arkitekturpolitiken eftersträvar en kvalitativ miljö

Uutelan kanava, kuva Tuula Palaste-EerolaFastställandet av de arkitekturpolitiska målen i Nyland stöder planeringen av en byggd miljö i landskapets kommuner som är fungerande, trivsam, trygg och vacker. En byggd miljö som är kvalitativ inspirerar och erbjuder upplevelser för invånarna. Den skapar även möjligheter för näringslivet.

Arkitekturpolitiken går ut på att man tänker på byggandets hela livscykel från planering och genomförande till underhåll, utvecklande och förnyande. Med arkitekturpolitiska medel skapar man mål för byggandet, som förmedlar vad invånare, beslutsfattare och planerare vill av den byggda miljön.

Enligt Finlands arkitekturpolitik som godkändes av statsrådet 1998 har varje invånare rätt att njuta av en god omgivning och av högklassig arkitektur.   Varje offentlig organisation har en plikt att agera så att den här rätten blir verklighet.

De arkitekturpolitiska målen för Nyland justerades under 2014 och intresserade kunde lämna in kommentarer. Publikationen presenterar särdragen och nuläget hos den byggda miljön i vårt landskap. Där ingår även utvecklingsmål och förslag ges för åtgärder för att uppnå dem.

Vi hoppas att förbundets arbete inspirerar alla nyländska kommuner till en egen strategi för att utveckla och värna om den byggda miljön och byggandets kultur.