En rik kultur – hela landskapets styrka

Nylands förbund samordnar landskapets kultursamarbete. Vi fungerar som intressebevakare för regionens mångsidiga kultur och för samman, producerar och förädlar landskapets kulturkännedom.

Kädenjälki. Kuva Tuula Palaste


Vi uppmuntrar regionens aktörer till att förverkliga den gemensamma kulturstrategin för Nyland. Tillsammans med förbundets sakkunniggrupp för kultur utvecklingar vi förfaranden som ska stärka kulturens roll i landskapsförvaltningen.

> Bekanta dig med kulturstrategin för Nyland (svenskt presentationsblad)

Sakkunniggruppen för kultur medför kulturell kompetens till regionutvecklingen

Nylands sakkunniggrupp för kultur, som leds av Nylands förbund, representerar kulturell komptens i planeringen av landskapet. Gruppen följer med kulturbranschens utveckling samt tar initiativ till ställningstaganden, åtgärder och ärenden som skall behandlas i finansieringssamarbete.

Nylandsveckan i maj är fullspäckad med evenemang

Nylands förbund organiserar Nylandsveckan i maj varje år. Under veckans gång ordnar läroanstalter, kommuner och andra nyländska aktörer medryckande evenemang. Veckan fokuserar på arbete som görs till fördel för landskapet.

Exemplariska aktörer belönas med utmärkelser

Nylandspriset är ett erkännande för arbete som har gjorts för landskapets bästa. Kandidater till priset söks varje vår och priset ges till en person, organisation eller annan aktör. Priset delas ut under Nylandsveckan.

Utmärkelsen Årets nyländska by eller stadsdel  går till en by eller stadsdel som värnar om en god boendemiljö. Vardera utmärkelse beviljas vartannat år.

Landskapsbeteckningarna skapar en kulturell identitet

Nylands egna fågelart är koltrasten, vår landskapsblomma är vitsippan och landskapsfisken är gösen. Tusby träsk har valts till Nylands landskapssjö. Läs mer om Nylands övriga symboler på sidan om landskapsbeteckningarna.