En rik kultur – hela landskapets styrka

Nylands förbund främjar och fungerar som intressebevakare för den nyländska kulturen. Vi ser kulturen som landskapets styrka och resurs.

Valoteos. Kuva Tuula Palaste

Vi för samman, producerar och förädlar kulturen i landskapet. Som en del av metropolpolitiken och regionutvecklingen skapar vi nätverk för aktörerna i regionen så att de kan genomföra den gemensamma kulturstrategin för Nyland.  Strategin hittar du i spalten till höger på sidan.

Enligt visionen för kulturstrategin:

heittomerkkiförmedlar Nyland en bild av sig själv som en grogrund för kreativ och mångsidig kultur. Företagsverksamhet som grundar sig på kreativt kunnande stärker näringslivets struktur och sysselsättningen i regionen.

Kultur stärker toleransen, den kulturella mångfalden och gemenskapen. Konst och kultur utgör en del av grunden för individernas välmående.


> Bekanta dig med kulturstrategin för Nyland (svenskt presentationsblad)

Sakkunniggruppen för kultur medför kulturell kompetens till regionutvecklingen

Nylands sakkunniggrupp för kultur, som leds av Nylands förbund, följer med kulturbranschens utveckling samt tar initiativ till ställningstaganden, åtgärder och ärenden som skall behandlas i finansieringssamarbete.

Sakkunniggruppen representerar kulturell komptens i planeringen av landskapet. Gruppen består av representanter från kommungrupper och myndigheter.

Sakkunniggruppens verksamhetsplan finns i spalten till höger på sidan.

> Sakkunniggruppens verksamhetsplan (på finska)

Nylandsveckan i maj är fullspäckad med evenemang

Nylands förbund organiserar Nylandsveckan i maj varje år. Under veckans gång ordnar läroanstalter, kommuner och andra nyländska aktörer medryckande evenemang. Veckan fokuserar på arbete som görs till fördel för landskapet.

Nylandsveckan bjuder på fakta, idéer och program för både en stor publik, beslutsfattare och sakkunniga inom olika områden.

Veckan består av fem temadagar med följande teman:

  • miljö
  • välbefinnande
  • kultur och gemenskap
  • kunskap och utbildning
  • konkurrenskraft.


År 2016 ordnas Nylandsveckan den 9–13 maj med temat "Nytt arbete".

Exemplariska aktörer belönas med utmärkelser

Vi belönar årligen framgångsrika nylänningar. Utmärkelserna är redan en tradition som sträcker sig tiotals år tillbaka i tiden.

  • Nylandspriset är ett erkännande för arbete som har gjorts för landskapets bästa. Kandidater till priset söks varje vår och priset ges till en person, organisation eller annan aktör.
  • Utmärkelsen Årets nyländska by eller stadsdel  går till en by eller stadsdel som värnar om en god boendemiljö. Vi söker kandidater till utmärkelsen i början av hösten. Årets nyländska by eller stadsdel utnämns turvis, vardera utmärkelse beviljas vartannat år.


Landskapsbeteckningarna skapar en kulturell identitet

De finländska landskapen har olika landskapsbeteckningar, så också Nyland. De äldsta beteckningarna är landskapens vapen. Djur, växter och andra beteckningar har tillkommit under de senaste årtiondena. Senast år 2011 ordnades en riksomfattande publikomröstning om landskapssjöarna.

Nylands egna fågelart är koltrast, landskapsblomman är vitsippan och landskapsfisken är gösen. Tusby träsk valdes till Nylands landskapssjö. Läs mer om Nylands övriga symboler på sidan om landskapsbeteckningarna.