Traditionellt starkt samarbete för dem som är aktiva inom näringsfrågor

Vi främjar på många sätt verksamhetsförutsättningarna för olika näringar och även samarbetet för dem som är aktiva inom näringslivet. Vi verkar aktivt inom olika nätverk som finns för näringsverksamheten, vi idkar projektsamarbete och erbjuder ett samarbetsforum för våra aktörer.

De viktigaste nätverken inom den nyländska näringsverksamheten är:

  • Helsinki Business Hub
  • Green Net Finland
  • Novago Yrityskehitys Oy
  • Posintra Oy
  • Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus (KEUKE)

Seminaarissa. Kuva Tuula Palaste

Nylands näringsgrupp som forum

Nylands näringsgrupp är forumet som ska hjälpa oss att öka dialogen och informationsgången mellan olika aktörer.  Konkret samarbetar vi i form av olika projekt.

I Nylands näringsgrupp finns representanter för kommunerna, utvecklingsbolagen, Nylands NTM-central och Tekes (utvecklingscentralen för teknologi och innovationer).

Årligt företagarpris uppmuntrar

Genoom att årligen välja tre företag till Årets nyländska företag uppmuntrar vi till entreprenörskap. Av de regionala entreprenörerna vill vi lyfta fram de bästa. Prisen delas ut alltid i slutet av året.

Priskategorierna är:

  • ett produktionsföretag
  • ett handels- eller serviceföretag
  • Uppstartsföretag