Nyland är Finlands turistcentrum

Kuvausta. Kuva Tuula Palaste

Både nationellt och internationellt är Nyland ett betydelsefullt turistcentrum.

Mångfaldigheten är vårt landskaps rikedom. Nyland kan visa upp såväl urbant myller som sjöar, hav, skärgård, vildmark och landsbygdens lugn.Trumfkort är dessutom Finlands äldsta städer och ett rikligt utbud av evenemang.

Sakkunniggrupp stöder utvecklingsarbetet

I rollen som regionutvecklingsmyndighet kallar vi samman de nyländska aktörerna inom turismbranschen till samarbete som främjar näringsgrenen. Nylands sakkunniggrupp för turism, som leds av Nylands förbund, följer med turismbranschens utveckling samt tar initiativ till ställningstaganden, åtgärder och ärenden som skall behandlas i finansieringssamarbete.

Sakkunniggruppen representerar turismkomptens i planeringen av landskapet. Gruppen består av representanter från kommungrupper och myndigheter.

Finansiering för turismprojekt på landskapsnivå

Vi stöder för regionen viktiga projekt i enlighet med Nylandsprogrammet.. Under 2015 beviljar vi landskapsutvecklingspengar för beredning av EU-projekt och för spetsområden som omfattas av den smarta specialiseringen i Nyland.  

De fem spetsområdena för den smarta specialiseringen i Nyland öppnar många nya utvecklingsmöjligheter. Turismnäringen har i strategin nämnts åtminstone i samband med det fjärde spetsområdet, men projekt inom den här branschen kan väl uppbyggas kring de övriga områdena.

> Bekanta dig med spetsområdena för den smarta specialiseringen i Nyland

Stödmaterial för turismaktörer

Turismsidorna på Nyland-databanken

För Nyland-databanken producerar vi statistisk information och gör utredningar om turismen i landskapet i förhållande till turismen på andra viktiga turistområden i Finland. 

> Turismsidorna på Nyland-databanken (på finska)

Marknadsföringsvideor för turismen i Nyland

Som stöd för marknadsföringen av turismen i Nyland har man gjort sex stycken marknadsföringsvideor med olika teman.

Videorna har publicerats på Visit Helsinki Regions Youtube-kanal som en del av Nylands förbunds turismprojekt TouNet. Projektet avslutades på hösten 2014.