Uppföljning och resultat av programarbetet

info

Vilka program uppföljades?

Nylandsprogrammet 2014–2017

Programmet genomförs via tre strategiska val (på finska):

> Tillväxtmöjligheter och internationell nåbarhet
> En fungerande vardag
> Hållbar naturhållning


En årlig uppföljning görs av de projekt och övriga åtgärder som ansluter sig till varje val, och som har påbörjats.

Smart specialisering

I år följdes första gången även upp hur man inlett genomförandet av strategin som fokuserar på nyländsk forsknings- och innovationsarbete. Dess fem spetsområden är:

> Plattform för Cleantech-metropol
> Hälsa och välfärd
> Digital reform inom industrin
> Vardagens välfärdsstad
> Internettidens medborgare

infoSammandrag 2015


Genomförandet av Nylandsprogrammet har gått väl. Såväl åtgärderna som finansieringen som använts för dem har ökat sedan föregående år. En viss påverkan på detta har förekommit i och med att många omgångar för ansökan om finansiering ur EU-program har inletts.  


Verkställandet av strategi för smart specialisering inleddes, såsom även de fyra spetsområdesprojekt som koordinerar samarbetet. Webbplatsen för marknadsföringen av Nylands smarta specialisering är också under uppbyggnad.

> Rapport om genomförandet av Nylandsprogrammet och Strategin för smart specialisering 2015 (på finska)