Internationellt samarbete allt viktigare

Maapallo, kuva Anni Levonen

Internationella kontakter är av central betydelse i arbetet för att utveckla landskapet. Regionalt sett ligger tyngdpunkten för det nyländska samarbetet på Östersjöregionen. Våra viktigaste samarbetsparter är motsvarande områden runt Östersjön.

Förbundet ingår även som medlem i europeiska intressebevaknings- och samarbetsorganisationer.

Bilaterala samarbetsavtal har slutits med Moskvaregionen, landskapet Valencia, Masovien och Västpommern i Polen. Samarbetsområdet längst borta är Zhejiang-området i Kina.

På följande sidor ger vi en presentation över tyngdpunkterna och verksamheten i det internationella samarbete Nylands förbund utövar.