Internationellt samarbete allt viktigare

Maapallo, kuva Anni Levonen

Internationella kontakter är av central betydelse i arbetet för att utveckla landskapet. Regionalt sett ligger tyngdpunkten för det nyländska samarbetet på Östersjöregionen. Våra viktigaste samarbetsparter är motsvarande områden runt Östersjön.

Förbundet ingår även som medlem i europeiska intressebevaknings- och samarbetsorganisationer. Med Moskvaregionen och området Masovien i Polen har man ingått ett bilateralt samarbetsavtal. Det senaste samarbetsavtalet ingicks i juni 2014 mellan Nyland och Västpommern i Polen.

På följande sidor ger vi en presentation över tyngdpunkterna och verksamheten i det internationella samarbete Nylands förbund utövar.