De internationella nätverken ger idéer för utvecklandet av Nyland

Verkosto. Kuva Tuula Palaste

Nylands förbund är medlem i olika internationella nätverk, som till exempel nätverket för flygplatsregioner och ERRIN, METREC- och Climate-KIC-nätverken. Därtill medverkar förbundet i det nordiska skärgårdssamarbetet och vägtekniska förbundet.

Genom deltagande i nätverkens verksamhet får vi tillgång till värdefull kunskap och information som vi kan utnyttja i utvecklandet av Nyland.

Till nätverket för flygplatsregioner (Airport Regions Conference, ARC) hör ungefär 30 europeiska stads- och regionmyndigheter. ARC:s mål är att främja flygplatsregionernas utveckling och avvärja de av flygplatserna orsakade skadliga miljöpåverkningarna.

Till ERRIN-nätverket, som har sin verksamhet i Bryssel hör ungefär 100 regioner med intresse för forskning och innovation. ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) främjar medlemsländernas deltagande i EU-projekt och erbjuder information om EU:s forsknings- och innovationsärenden.

Nätverket för Europas metropolområden METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) är ett nätverk med expertis inom frågor som berör metropolområden. Till nätverket hör ungefär 50 storstäder och metropoler. Inom nätverket för man diskussioner och utbyter erfarenheter beträffande stadsplanering och regionutveckling.

Climate-KIC är ett innovationsnätverk med mål att stävja klimatförändringen samt främja anpassningen till klimatförändringens konsekvenser. Nätverket förvaltas av Europeiska Tekniska Institutet (EIT). Verksamhetens syfte är att skapa innovativa partnerskap där offentlig förvaltning, forskning, företagsvärlden och utbildning möts.

Det nordiska skärgårdssamarbetet är ett samarbete mellan de regionala myndigheterna i Stockholms och Uppsalas län, Ålands skärgårdskommuner samt Egentliga Finland och Nyland. Verksamheten består främst av planeringen och förverkligandet av gränsöverskridande projekt och evenemang.

Representerade i det Nordiska Vägtekniska Förbundets (NVF) finns trafikmyndigheter från de nordiska ländernas stats- och kommunsektorer samt konsultbyråer. Nylands förbund är medlem i sektionerna för den strategiska planeringen samt stadstrafiken. Inom nätverket utbyter man erfarenheter gällande ämnen som är aktuella för trafik- och stadsplaneringen. Man ordnar även nationella och internationella temaseminarier.