Helsingforscenter främjar samarbetet mot S:t Petersburg

Helsingforscentrets syfte är att främja stadsförhållandena samt samarbetsstädernas näringslivspolitiska mål. Därtill har centret i uppgift att öka de olika parternas samarbete och synlighet i S:t Petersburg.

Trots sitt namn representerar centret tre städer från södra Finland: Tammerfors, Kotka, Helsingfors och deras regionala samarbetspartner. Centret fungerar som stödjepunkt samarbetsstäderna och deras partner.

Nylands förbund är en av finansiärerna till Helsingforscentret. Förbundets mål att förutom Helsingfors även Nylands övriga kommuner skall utnyttja Helsingforscentrets tjänster.

Centret hjälper städer, entreprenörer och övriga aktörer att hitta samarbetspartner genom att ordna seminarier och presskonferenser. Centret vägleder i början av samarbetet men parterna ansvarar själva för fortsättningen.

Suomi-talo Pietarissa

Helsingforscentret är beläget i Finlandshuset i centrum av S:t Petersburg. I samma byggnad finns bland annat Finlands institut i S:t Petersburg, Finsk-Ryska handelskammaren och Finpro.