Östersjöregionens samarbetsforum BSSSC främjar samarbetet mellan regionerna i Östersjön

iltamerimaisema. Kuva Tuula Palaste

Nyland är medlem i Östersjöstaternas betydelsefulla politiska samarbetsforum Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Samarbetsorganet har redan funnits i 20 års tid. Vi hade hand om organisationens ordförandeskap mellan 2013 och 2016.

Medlemsregionerna löser tillsammans viktiga frågor som berör till exempel trygg sjöfart, energi- och klimatärenden, den nordliga dimensionen och kohesionspolitiken. Målet är ett rent Östersjön och en hög levnadsstandard i regionen.

Nylands förbund är för närvarande ordförande för Östersjökommissionen vid CPMR, som är en samarbetsorganisation för Europas perifera kustregioner. Förbundet har som mål  att finna synergismfördelar samt att i den mån det är möjligt förenhetliga Östersjöorganisationernas arbete.

Medlemmar i BSSSC är alla regioner från länderna runt omkring Östersjön. Därtill är även Norge medlem. BSSSC har 162 medlemsregioner, inklusive samtliga finländska landskap. Sedan början av 2017 har länen i östra Norge hand om organisationens ordförandeskap.