CPMR bevakar kustregionernas intressen

Yöllinen maisema, kuva Tuula Palaste-Eerola

Samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), jobbar med specialfrågor för kustregioner. CPMR försöker påverka EU:s institutioner samt nationella regeringar i olika frågor som berör politik och regional utveckling.

Till samarbetsorganisationens viktiga verksamhetsområden hör frågor med anknytning till sjöfart och trafik, energipolitik, fiske, forskningsverksamhet och regional utveckling. Organisationen besitter expertis i området och har en stark ställning som intressebevakare.

Medlemmar i CPMR är cirka 160 olika regioner som representerar 28 europeiska länder. Finland representeras utöver Nyland av Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten.

Nylands förbund leder organisationens Östersjökommission

Inom ramen för CPMR arbetar sex kommissioner. Varje kommission bildar en egen geografisk helhet. De finländska landskapen deltar i organisationens Östersjökommission.

Nylands landskapsstyrelses vice ordförande Jari Sainio är Östersjökommissionens ordförande 2016–2018. Detta är Sainios andra period som ordförande. 

Nylands förbund är värd för CPMR-organisationens 45:e årskonferens som hålls i Helsingfors 18-20.10.2017. Evenemanget ordnas i Finlandiahuset i Helsingfors och samlar omkring 250 deltagare från olika delar av Europa.


Bekanta dig med CPMR (på engelska)