Nyland erbjuder EU-information och intressebevakningskanaler

Suomi-EU

Även om Nyland ingalunda är ett betydelsefullt stödområde inom Europeiska Unionen, är det likväl skäl att hålla upp kontakterna till kommissionen. Intressebevakningsfrågorna berör till exempel beaktandet av metropolområdenas behov .

På de här sidorna berättar vi om Nylands förbunds kanaler i riktning mot Europeiska Unionen, både när det gäller intressebevakning och informationssökning. Möjligheterna att få stöd från EU framgår under ”Projektfinansiering”, länk till höger.

Av de informationsbyråer och liknande som upprätthålls av övriga aktörer är den viktigaste, som verkar i utrikesministeriets regi och Europeiska kommissionens representationen i Finland.