Östersjöstrategin strävar efter en heltäckande utveckling av regionen

iltarusko. Kuva Tuula Palaste

Inom ramarna för EU:s Östersjöstrategi (EU-Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) har man sedan 2009 arbetat för att rädda Östersjön, förena regionen samt öka välmåendet.

I förverkligandet av strategin deltar regionens åtta EU-länder samt utomstående samarbetsländer. Även aktörer på regional och lokal nivå har en betydande roll i planeringen och verkställandet av strategin.

Genom samarbete strävar man efter att lösa problem som berör ett försvagande i situationen i Östersjön, svaga trafikförbindelser, hinder i handeln samt energivård.

Ärenden som behandlas i strategin är alla aktuella för Nyland. Till exempel ett rent Östersjön och fungerande trafikförbindelser är frågor som är väldigt viktiga för regionens invånare samt för näringarna.

Planeringen, förverkligandet och utvärderingen av Östersjöstrategin har en central roll i de internationella nätverk som Nylands förbund medverkar i.