Nyländska representanter vakar över våra intressen i Europaparlamentet


Till Europaparlamentet valdes 2014 tretton representanter för Finland. Av dessa kommer sju från Nyland. Parlamentets mandatperiod varar fem år.

Parlamentets ledamöter arbetar mestadels i Bryssel, Belgien, där parlamentets utskott och politiska grupper samlas. Parlamentets stödjepunkt är i Strasbourg, Frankrike, där man tolv gånger om året ordnar plenum som varar ungefär en vecka.

Parlamentets betänkanden och övriga dokument är offentliga och de trycks på EU:s 23 officiella språk. följer med parlamentets arbete och informerar om aktuella ärenden.