Helsinki EU Office representerar vårt landskap i Bryssel

Helsinki EU-toimisto

För att följa upp EU-ärenden, hjälpa aktörer som bereder EU-projekt samt bevaka internationella intressen har Nylands förbund en EU-byrå i Bryssel, Helsinki EU Office.

Kontoret är gemensamt för Nylands, Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands förbund samt Helsingfors, Esbo och Vanda städer, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Hanken,  yrkeshögskolorna Metropolia och Laurea samt Finlands naturresursinstitut. Chef för byrån är Krista Taipale.

Krista Taipale 1, kuva Milla Aalto

Krista Taipale, Head of Office.

Kontoret är beläget i Bryssel och jobbar för sina samarbetspartners intressebevakning och synlighet i EU. Kontoret informerar också sina samarbetspartner om EU-lagstiftning som är under beredning, om EU-finansieringsprogram, nätverks- och samarbetsmöjligheter samt olika evenemang.

Kontoret följer aktivt med i synnerhet europeisk stads- och kohesionspolitik, forsknings- och innovationspolitik, havspolitik, trafik- och hälsovårdspolitik samt miljö- och energipolitik.

Helsinki EU Office utgör även en bas för förbundets personal och samarbetsparter då det finns ett behov av en långvarigare introduktion i EU-frågor. Det är möjligt för kommuner och andra samarbetsparter att för en eller flera veckor i taget använda sig av ett arbetsrum vid kontorets utrymmen. Även ett mötesrum står till förfogande.

Nylands förbund står till tjänst med utförligare information om reserveringen och dess villkor.


Vill du ha tillgång till Helsinki EU Offices material eller vill du få nyhetsbrev till din e-post?

Då du registrerar dig som användare på medlemsområdet på Helsinki EU Offices webbplats har du tillgång till kontorets meddelanden, rapporter samt en EU-finansieringsguide. Du kan även beställa ett nyhetsbrev till din e-post. På medlemsområdet finns dessutom mer detaljerad information om de tjänster som kontoret erbjuder sina samarbetspartner.

Registrera dig här:

> Medlemsområdet på kontorets webbplats (på finska)