Regionkommittén representerar även Nyland i EU

Regionkommittén, som lyder under Europeiska unionen, är ett rådgivande organ som representerar region- och lokalförvaltningen i Europeiska unionens system för beslutsfattande. Regionkommittén måste höras innan man inom EU kan fatta beslut i frågor som berör region- eller lokalförvaltningen, såsom regionpolitik, miljö, utbildning och trafik.

Regionkommitténs ledamöter är kommunalt eller regionalt folkvalda förtroendemän eller politiskt ansvariga inför de organ som de företräder. Kommittén har 350 ledamöter, av vilka nio är finländare. Kommunförbundet sköter sekretariatet för Regionkommitténs finska delegation.

Kommitténs ordförande under mandatperioden 2015–2019 är Markku Markkula från Esbo. Markkula är kommitténs första ordförande från Norden.

Fem av den finska delegationens ledamöter kommer från Nyland:

  • Sirpa Hertell, Esbo
  • Patrik Karlsson, Vanda
  • Anne Karjalainen, Vanda
  • Hannele Luukkainen, Helsingfors
  • Markku Markkula, Esbo