Samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna driver landskapets intressen

Alla riksdagsledamöter från Helsingfors och Nylands valdistrikt ingår i en gemensam samarbetsdelegation. Sammanlagt finns det 57 ledamöter, vilket innebär en dryg fjärdedel av hela riksdagen

Under valperioden 2015-2019 fungerade Samlingspartiets Outi Mäkelä som delegationens ordförande, men hon har anhållit om avsked från uppdraget som riksdagsledamot. En ny ordförande väljs på våren.

Vice ordförande för delegationen är Tuula Haatainen, SDP och Mika Niikko, Sannf.

Samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna (förkortat KENK på finsk) sammanträder ca fyra gånger om året. Vid sina möten kommer delegationen med ställningstaganden, hör sakkunniga och påverkar beslutsfattandet i frågor som är viktiga för Nyland.

Delegationen bildas i början av varje valperiod. Till ordförandegruppen väljs representanter för de tre största partierna i Helsingfors och Nyland.

Delegationens sekreterarskap sköts vid Nylands förbund.

kenk järjestäytymiskokous 2015Samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna vid sitt konstituerande möte 6.5.2015.