Samarbetet mellan landskapen i södra Finland är verkningsfullt och ger mervärde

Yhteistyö
Landskapen i södra Finland samarbetar i frågor som är av betydelse för en hållbar utveckling. Till södra Finlands samarbetsområde hör Nyland, Päijänne-Tavastland och Tavastland.

Varje år kommer landskapsförbunden överens om samarbetets mål och teman samt vilka frågor som bör lyftas fram.


Den gemensamma EU-byrån i Bryssel är en bas för det internationella samarbetet och påverkansarbetet. Vid sidan av strukturfondsprogrammen utnyttjar man allt oftare europeiska finansieringskällor i projekt.

Ordförandeskapet för samarbetsområdet är ambulerande och besluten fattas i enlighet med landskapsstyrelsens beslut. Tavastlands förbund innehar ordförandeskapet för 2016. Landskapens samarbete grundar sig på regionutvecklingslagen.

Finlands landskapsdirektörer har en lång tradition av samarbete

Landskapsdirektörerna i Finland sammanträder några gånger om året för att begrunda gemensamma utvecklingsfrågor. För de viktigaste frågorna som berör landskapens intressebevakning gör man upp ställningstaganden.

Vid behov bjuder landskapsdirektörerna också in övriga aktörer inom regionförvaltningen. Tillsammans med NTM-centralerna ordnar man också gemensamma möten.

Landskapsdirektörernas samarbete leds 2016 av Päijänne-Tavastlands landskapsdirektör Jari Parkkonen.