Ennakointi on tulevaisuuteen valmistautumista

Ennakointi on tulevaisuuden rakentamista. Sitä tarvitaan yhteiskunnallisiin muutoksiin varautumiseen ja se auttaa sietämään epävarmuutta. Ennakointityön avulla voimme tehdä tulevaisuuteen vaikuttavia ratkaisuja tänään.

Kiikarit

Ennakointi on tiedon keräämistä ja analyysia megatrendeistä, signaaleista ja mahdollisista kehityskuluista. Tiedon pohjalta tehdään valintoja siitä, mihin suuntaan kehitystä halutaan viedä.


Uudenmaan liitto on maakunnan tulevaisuuden tekijä. Lakisääteinen tehtävämme on sovittaa yhteen alueella tehtävää ennakointityötä. Ennakointia tehdään:

1) kehittämistyön tueksi

2) koulutus- ja osaamistarpeiden selvittämiseksi.


Miltä näyttää Uusimaa vuonna 2050?

Uudenmaan liitto tekee ennakointia yhteistyössä maakunnan keskeisten toimijoiden, kuten kuntien, ELY-keskuksen sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Laadimme yhdessä tulevaisuuskuvia ja skenaarioita, jotka ulottuvat useamman vuosikymmenen päähän.

Viimeisin laajempi tulevaisuustarkastelu on tehty vuonna 2017. Se sisältää muun muassa työpaikka- ja väestöennusteita, kirjallisuuskatsauksen megatrendeihin sekä viisi erilaista skenaariota siitä, millaista elämä uusmaalaisena on vuonna 2050. Kaiken tämän pohjalta on laadittu tulevaisuuskuva, jota kohti Uuttamaata halutaan yhdessä viedä.

> Tutustu tulevaisuustarkasteluun


Ennakointi tukee kehittämistyötämme

Tulevaisuustarkastelua ja muita ennakointitietoja käytetään suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tietoja tarvitaan, kun laaditaan maakuntakaavaa sekä Uudenmaan kehitystä linjaavia strategisia ohjelmia. Niistä keskeisimmät ovat:

  • Uusimaa-ohjelma 2.0: Pitkän aikavälin kehitystä linjaava maakuntaohjelma tähtää vuosille 2018-2021
  • Älykkään erikoistumisen strategia: alueemme strategiset vahvuudet tunnistava ohjelma
  • Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta: Valmisteilla oleva toimenpideohjelma, jolla maakunta saadaan hiilineutraaliksi 2030 mennessä

Juuri nyt ajankohtaista ennakointityössämme on ilmastonmuutoksen hillintään valmistautuminen sekä älykkään erikoistumisen strategian uudistaminen. Jälkimmäisessä ennakointia tarvitaan maakunnan tutkimus- ja innovaatiotyön tulevaisuuden vahvuuksien selvittämiseksi.


Osaamisen ennakointi luotaa koulutustarpeita

Uudenmaan liitto vastaa maakunnan pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta.  Jotta koulutustarjontaa voidaan suunnata oikeille aloille, tarvitaan tietoa siitä, kuinka paljon ja minkälaista osaamista alueellamme tulevaisuudessa tarvitaan.

Uudenmaan koulutus- ja työvoimatarpeita luotaa Ennakointikamari. Uudenmaan liitto on mukana ennakointikamarin toiminnassa, ja on myös sen suurin rahoittaja.

 

Maakunta uudistuu – niin myös ennakointi

Uudenmaan liiton ennakointi valmistautuu myös maakuntauudistukseen. Uudestamaasta halutaan maakunta, joka katsoo rohkeasti eteenpäin ja on tulevaisuusorientoitunut. Se tarkoittaa ennakoivan toimintakulttuurin synnyttämistä ja tukemista uudessa maakuntaorganisaatiossa, sen palvelutuotannossa ja koko alueellisessa ekosysteemissä.

> Tutustu uudelle maakunnalle luotuun ennakointimalliin

> Tutustu uuden maakunnan vuoteen 2030 tähtäävään strategiaan