Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Saat ladattua käyttöösi julkaisujen pdf-versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  1. Etelä-Suomen keskitetyn logistiikkajärjestelmän visio (6.8 MB)108 sivua, ISBN 978-952-448-511-1, C 88 - 2018
  2. Etelä-Suomen hajautetun logistiikkajärjestelmän visio 2030 (2.9 MB)60 sivua, ISBN 978-952-448-512-8, C 89 - 2018
  3. Etelä-Suomen logistiikkajärjestelmä. Millaisia toimia tarvitaan tie- ja rautatiekuljetusten hiilidioksidipäästöjen ja logistiikkakustannusten kasvun hillitsemiseksi? (1.4 MB)33 sivua, ISBN 978-952-448-510-4, C 87 - 2018
  4. Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021 (1.7 MB)47 sivua, D 90 - 2018
  5. Nylands förbunds budget för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 (1.6 MB)47 sivua, D 91 - 2018
  6. Pohjoinen kasvuvyöhyke klustereiden kehittämisalustana: Havaintoja meriklusterin toimijaverkostoista (7.6 MB)57 sivua, ISBN 978-952-448-509-8, C 86 - 2018
  7. Big Five+ – Carbon Neutral Strategies of Six Regions (3.1 MB)42 sivua, ISBN 978-952-448-508-1, C 85 - 2018
  8. Toimeenpanosuunnitelma 2019–2020 – Uusimaa-ohjelma 2.0 (2.1 MB)36 sivua, ISBN 978-952-448-507-4, E 213 - 2018
  9. Keskusta-alueiden tunnistaminen ja luokittelu Uudellamaalla – Menetelmäkuvaus (4.5 MB)29 sivua, ISBN 978-952-448-506-7, E 212 - 2018
  10. Maankäytön mallinnusmenetelmä IPM Uudellamaalla – Menetelmäkuvaus (5.1 MB)60 sivua, ISBN 978-952-448-505-0, E 211 - 2018
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33