Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Saat ladattua käyttöösi julkaisujen pdf-versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  1. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (LUO-alueiden) kohdekuvaukset ()126 sivua, ISBN 978-952-448-434-3, E 156 - 2015
  2. Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointi (5.7 MB)38 sivua, ISBN 978-952-448-437-4, E 159 - 2015
  3. Matkailun edistämiskeinot maakuntakaavoituksessa (8.2 MB)66 sivua, ISBN 978-952-448-439-8, E 161 - 2015
  4. Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin (2.4 MB)28 sivua, ISBN 978-952-448-436-7, E 158 - 2015
  5. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys 2014–2015, Maastoselvityskohteet ja niiden maakunnallinen arvo (23.1 MB)168 sivua, ISBN 978-952-448-435-0, E 157 - 2015
  6. Asiantuntija-arviot Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta (2.6 MB)35 sivua, ISBN 978-952-448-432-9, E 155 - 2015
  7. Kaksisuuntainen kotoutuminen -tavoiteohjelma (1.2 MB)29 sivua, ISBN 978-952-448-433-6, B 52 - 2015
  8. Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto (21.6 MB)62 sivua, ISBN 978-952-448-431-2, E 154 - 2015
  9. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan logistiikka-alueiden liikennetarkastelu (4.4 MB)23 sivua, ISBN 978-952-448-430-5, E 153 - 2015
  10. Helsingin seudun viherkehä – Mahdollisuuksien toimintaympäristö (23.1 MB)120 sivua, ISBN 978-952-448-428-2, E 151 - 2015
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33