Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1. Uudenmaan elinkeinotoimintojen nykytilanne ja kehityssuunnat (4.5 MB)103 sivua, ISBN 978-952-448-407-7, E 141 - 2014
  2. Kulttuuriympäristöjen lähtökohdat. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. (3.5 MB)26 sivua, ISBN 978-952-448-400-8, E 135 - 2014
  3. Tuulivoiman lähtökohdat. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. (1.2 MB)24 sivua, ISBN 978-952-448-402-2, E 137 - 2014
  4. Logistiikan kehityskuva. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. (4.9 MB)38 sivua, ISBN 978-952-448-401-5, E 136 - 2014
  5. Elinkeinojen kehityskuva. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. (9.5 MB)52 sivua, ISBN 978-952-448-404-6, E 138 - 2014
  6. Logistiikan vaihtoehtojen vaikutusten arviointi (4.5 MB)28 sivua, ISBN 978-952-448-406-0, E 140 - 2014
  7. Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä - kehittämisen painoalueet (2.8 MB)46 sivua, ISBN 978-952-448-403-9, C 75 - 2014
  8. Tien päällä - Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet ja reitit (9.3 MB)109 sivua, ISBN 978-952-448-397-1, E 132 - 2014
  9. Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 (1.2 MB)35 sivua, ISBN 978-952-448-398-8, E 133 - 2014
  10. Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 3: Kohdekohtaiset selvitykset (9.6 MB)75 sivua, ISBN 978-952-448-399-5, E 134 - 2014
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30