Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  1. Beskrivning. Etapplandskapsplan 1 för Nyland. (4.6 MB)108 sivua, ISBN 978-952-448-362-9, A 26 - 2013
  2. Selostus. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava. (4.5 MB)108 sivua, ISBN 978-952-448-361-2 (pdf), A 25 - 2013
  3. Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 (3 MB)54 sivua, D 69 - 2013
  4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 (3.5 MB)54 sivua, D 68 - 2013
  5. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi. 2. vaihemaakuntakaava. (17.1 MB)278 sivua, ISBN 978-952-448-358-2 (pdf), E 125 - 2013
  6. Människor, aktivitet - Framgångar i Nyland under strukturfondernas programperiod 2007-2013 (3.9 MB)48 sivua, ISBN 987-952-257-745-0, Muut - 2013
  7. Ihmisiä, liikettä - Onnistumisia Uudellamaalla rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013. (3.9 MB)48 sivua, ISBN 987-952-257-745-0, Muut - 2013
  8. Siivet ja juuret - Laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu (3.6 MB)46 sivua, ISBN 978-952-448-356-8, C 69 - 2013
  9. Budget för 2013. Verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015. (3.4 MB)22 sivua, D 67 - 2012
  10. Talousarvio vuodelle 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015. (3.5 MB)22 sivua, D 66 - 2012
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29