Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Saat ladattua käyttöösi julkaisujen pdf-versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  1. Mot en hållbarare samhällsstruktur - Etapplandskapsplan 2 för Nyland (2.8 MB)16 sivua, ISBN 978-952-448-367-4 (pdf) 978-952-448-368-1 (tryckt), Esitteet - 2013
  2. Helsinki-Uusimaa Region – Uusimaa Regional Council (2.4 MB)20 sivua, ISBN 978-952-448-370-4 (painettu), 978-952-448-369-8 (pdf), Päivitetty / Updated 2017 Esitteet - 2013
  3. Vad är en landskapsplan (2.5 MB)16 sivua, ISBN 978-952-448-365-0 (pdf) 978-952-448-366-7 (tryckt), Esitteet - 2013
  4. Kohti kestävämpää yhdyskuntarakennetta - Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. (2.1 MB)16 sivua, ISBN 978-952-448-363-6 (pdf) 978-952-448-364-3 (nidottu), Esitteet - 2013
  5. Beskrivning. Etapplandskapsplan 1 för Nyland. (4.6 MB)108 sivua, ISBN 978-952-448-362-9, A 26 - 2013
  6. Selostus. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava. (4.5 MB)108 sivua, ISBN 978-952-448-361-2 (pdf), A 25 - 2013
  7. Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 (3 MB)54 sivua, D 69 - 2013
  8. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 (3.5 MB)54 sivua, D 68 - 2013
  9. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi. 2. vaihemaakuntakaava. (17.1 MB)278 sivua, ISBN 978-952-448-358-2 (pdf), E 125 - 2013
  10. Människor, aktivitet - Framgångar i Nyland under strukturfondernas programperiod 2007-2013 (3.9 MB)48 sivua, ISBN 987-952-257-745-0, Muut - 2013
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33