Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Saat ladattua käyttöösi julkaisujen pdf-versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  1. Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasoselvitys. (3.5 MB)68 sivua, ISBN 978-952-448-238-7 (sid.) 978-952-448-239-4 (PDF), C 61 - 2008
  2. Valikoiva muuttoliike Uudellamaalla. (2.9 MB)104 sivua, ISBN 978-952-448-234-9 (sid.), 978-952-448-235-6 (PDF), E 97 - 2008
  3. Verksamhets- och ekonomiplan 2008-2010, budget för år 2008. (514.4 KB)38 sivua, D 47 - 2008
  4. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2010, talousarvio 2008. (582.2 KB)38 sivua, D 46 - 2008
  5. Asiantuntijalausunto Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen vaikutuksista maakunnan ekologiseen verkostoon ja sen toimintaan. (1.1 MB)24 sivua, ISBN 978-952-448-236-3 (sid.) 978-952-448-237-0 (PDF), E 98 - 2008
  6. Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009. (1.9 MB)40 sivua, ISBN 978-952-448-232-5 (sid.) 978-952-448-233-2 (PDF), B 38 - 2008
  7. EU:s mål 2-program för Nyland 2000-2006. (4.1 MB)32 sivua, ISBN 978-952-448-224-0 (häftad), 978-952-448-225-7 (PDF, Esitteet - 2007
  8. Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. (3.2 MB)44 sivua, ISBN 978-952-448-194-6 (sid.), 978-952-448-195-3 (PDF), C 55 - 2007
  9. EU:n tavoite 2 -ohjelma Uudellamaalla 2000-2006. (3.1 MB)32 sivua, ISBN 978-952-448-222-6 (nid.), 978-952-448-223-3 (PDF), Esitteet - 2007
  10. Uudenmaan rannikkoalueiden yleispiirteinen tulvakartta. (7.1 MB)48 sivua, ISBN 978-952-448-230-1 (nid.) 978-952-448-231-8 (PDF), E 96 - 2007
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33