Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1. Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys (11.1 MB)81 sivua, ISBN 978-952-448-468-8, E 185 - 2017
  2. Neljä käytävää – neljä profiilia. Etelä-Suomen käytäväverkoston profilointiselvitys (15.7 MB)58 sivua, ISBN 978-952-448-466-4, E 183 - 2017
  3. Program för deltagande och bedömning - Nylandsplanen 2050 (2.8 MB)32 sivua, ISBN 978-952-448-465-7, B 55 - 2017
  4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Uusimaa-kaava 2050 (2.8 MB)32 sivua, ISBN 978-952-448-464-0, B 54 - 2017
  5. Matkailun aluerakenne Uudellamaalla 2050 (20.4 MB)62 sivua, ISBN 978-952-448-460-2, E 180 - 2017
  6. Uusimaa 5.0 – Jotakin parempaa. Uudenmaan tulevaisuustarkastelu 2050. (8.6 MB)80 sivua, ISBN 978-952-448-463-3, E 182 - 2017
  7. Asiantuntija-artikkelit tulevaisuuden haasteista ja kehityssuunnista Uusimaa-kaavan 2050 taustaksi (3.3 MB)51 sivua, ISBN 978-952-448-461-9, E 181 - 2017
  8. Uudenmaan aluetalouden skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot. Taustaselvitys Uusimaa-kaavan 2050 ja Uusimaa-ohjelman valmisteluun. (3.4 MB)61 sivua, ISBN 978-952-448-459-6, E 179 - 2017
  9. Maapolitiikkaa Uudellamaalla – keinovalikoima aasta ööhön (4.2 MB)67 sivua, ISBN 978-952-448-454-1, Selvitys maapolitiikan keinojen käytöstä ja toimivuudesta Uudenmaan kunnissa. E 174 - 2017
  10. Nylands förbunds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017–2019 (954 KB)36 sivua, D 83 - 2016
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30