Liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät Uudenmaan liiton julkaisut vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. MLY-alueiden eli laajojen, yhtenäisten ja ekologisen verkoston kannalta merkittävien metsätalousvaltaisten alueiden kohdekuvaukset - Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (5.6 MB)48 sivua, ISBN 978-952-448-443-5, E 164 - 2015
  2. Tuulista energiaa – Opas alle kymmenen tuulivoimalan suunnitteluun Uudellamaalla (6.8 MB)51 sivua, ISBN 978-952-448-441-1, E 162 - 2015
  3. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (LUO-alueiden) kohdekuvaukset ()126 sivua, ISBN 978-952-448-434-3, E 156 - 2015
  4. Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointi (5.7 MB)38 sivua, ISBN 978-952-448-437-4, E 159 - 2015
  5. Matkailun edistämiskeinot maakuntakaavoituksessa (8.2 MB)66 sivua, ISBN 978-952-448-439-8, E 161 - 2015
  6. Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin (2.4 MB)28 sivua, ISBN 978-952-448-436-7, E 158 - 2015
  7. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys 2014–2015, Maastoselvityskohteet ja niiden maakunnallinen arvo (23.1 MB)168 sivua, ISBN 978-952-448-435-0, E 157 - 2015
  8. Asiantuntija-arviot Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta (2.6 MB)35 sivua, ISBN 978-952-448-432-9, E 155 - 2015
  9. Kaksisuuntainen kotoutuminen -tavoiteohjelma (1.2 MB)29 sivua, ISBN 978-952-448-433-6, B 52 - 2015
  10. Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto (21.6 MB)62 sivua, ISBN 978-952-448-431-2, E 154 - 2015
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28