Uudenmaan liiton julkaisut

KirjoitusJulkaisupankista löydät julkaisumme vuodesta 2005 alkaen. Voit ladata käyttöösi julkaisujen sähköiset versiot.

Voit hakea julkaisuja nimellä, teemojen perusteella ja julkaisuvuoden mukaan.Voit käyttää useampaa hakukriteeriä yhtä aikaa.

Nimellä haettaessa riittää kun kirjoitat osan nimestä, katkaisumerkkiä (*) ei tarvita.


Uusimmat julkaisumme

Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1. The Bidirectional Integration Programme (1.5 MB)29 sivua, ISBN 978-952-448-445-9, B 53 - 2016
  2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (1.6 MB) sivua, D 76 - 2015
  3. Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 (1.6 MB) sivua, D 77 - 2015
  4. Budget 2016 och verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 (614.4 KB)33 sivua, D 78 - 2015
  5. Uudenmaan liiton talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2018 (508.2 KB)33 sivua, D 79 - 2015
  6. Energi från vinden – Guide för planeringen av områden med färre än tio vindkraftverk i Nyland (6.8 MB)51 sivua, ISBN 978-952-448-442-8, E 163 - 2015
  7. MLY-alueiden eli laajojen, yhtenäisten ja ekologisen verkoston kannalta merkittävien metsätalousvaltaisten alueiden kohdekuvaukset - Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (5.6 MB)48 sivua, ISBN 978-952-448-443-5, E 164 - 2015
  8. Tuulista energiaa – Opas alle kymmenen tuulivoimalan suunnitteluun Uudellamaalla (6.8 MB)51 sivua, ISBN 978-952-448-441-1, E 162 - 2015
  9. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (LUO-alueiden) kohdekuvaukset ()126 sivua, ISBN 978-952-448-434-3, E 156 - 2015
  10. Keski-Uudenmaan pohjoisten poikittaisyhteyksien vaikutusten arviointi (5.7 MB)38 sivua, ISBN 978-952-448-437-4, E 159 - 2015
Sivut:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30