Paikkatietopalvelut - monipuolista tietoa kartalla

Kantakaupunki. Kuva Tuula Palaste

Paikkatiedolla on tärkeä rooli maakunnan suunnittelutyössä. Hyödynnämme paikkatietoja pohtiessamme tulevaisuuden maankäyttöratkaisuja ja kehittämistarpeita.

Pidämme myös yllä paikkatietoaineistoja, joita kumppanimme voivat hyödyntää. Kaikille avoimia palveluita ovat maakuntakaavojen karttapalvelu sekä paikkatietoaineistojen latauspalvelu Lataamo.

Maakuntakaavojen paikkatietoaineistot saat katselukäyttöösi WMS-rajapintapalvelumme avulla.

Mitä paikkatieto on?

  • Paikkatieto on tietoa, joka viittaa tiettyyn maantieteelliseen paikkaan tai alueeseen.
  • Paikkatiedolla voidaan kuvata mitä tahansa kohdetta, toimintaa tai ilmiötä, jonka sijainti tunnetaan.
  • Paikkatiedot voidaan esittää karttana.
  • Maakuntakaava sisältää valtavan määrän erilasista paikkatietoa, kuten esimerkiksi maankäyttövarauksia, johtoverkostoja, liikenneyhteyksiä, suojelukohteita, viheryhteyksiä ja pohjavesialueita.