Aineistot: Kuntatalous

Uuttamaata. Kuva Anni Levonen


Teemasivujen vuorovaikutteisten kuvaajien aineistot

> Kuntien taloustietoja 200-2016 (xlsx)


Muut aineistot

Kuntatalous


> Kunnallistalouden keskeiset tunnusluvut 2015 (xlsx)

Kuntien tärkeimmät tilinpäätös- ja rahoitustiedot eli tuloveroprosentti, vuosikate, erikseen kunnalle ja kuntakonsernille kertynyt yli- tai alijäämä sekä erikseen kunnan ja kuntakonsernin lainakanta. Tuloveroprosentti myös vuosilta 2015–2017.

> Kuntien tulot 2015 (xlsx)

Kunnan saamat verotulot ovat eriteltynä kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero sekä kunnan saamat käyttötalouden valtionosuudet. Lisäksi ovat tiedot asukkaiden niistä tuloista, joita kunta voi verottaa.

> Kuntien nettokustannukset 2015 (xlsx)

Kuntien käyttötalouden kokonaisnettokustannukset sekä eriteltynä suurimpia kustannuksia.

> Uudenmaan kuntien tunnusluvut 2004–2015 (xls)

Keskeisiä tunnuslukuja kattavampi kuvaus kuntien talouden tunnusluvuista.

> Uudenmaan kuntien kustannukset 2004–2015 (xls)

Nettokustannukset 2015 -tiedostoa laajempi kuvaus Uudenmaan kuntien kustannuksista.


Useimpien tietojen lähteenä on kunnan tilinpäätös. Tilastokeskus on harmonisoinut tiedot vertailukelpoisiksi eri kuntien välillä. Tämän vuoksi jokin yksittäisen kunnan tieto ei ole välttämättä täysin sama kuin kunnan omassa tilinpäätöksessä.

Kuntaliitoksia edeltävien vuosien talousluvut ovat liitoskuntien painotettuja keskiarvoja.

Aluetalous

> Bruttokansantuote 2000–2014 (xlsx)

Bruttokansantuotteen kokonaisarvo ja arvo asukasta kohden Uudellamaalla ja koko maassa. Lisäksi asukaskohtainen vertailu vanhoihin EU-maihin (EU=15) ja nykyisiin EU-maihin (EU=28).

> Arvonlisäys ja työllisyys toimialoittain 2014 (xlsx)

Koko Suomen ja Uudenmaan maakunnan tiedot yhteensä 30 päätoimialalta.

> Tuotanto ja työllisyys 2000–2015 (xlsx)

Lukuja Uudenmaan ja koko Suomen tuotannosta, työllisyydestä ja taloustoiminnasta sekä Uudenmaan osuus koko maan lukemista.

> Tulosaajien tulot ja verot 2015 (xlsx)

Tietoina ovat verovelvollisten tulosaajien määrät Uudenmaan kunnissa sekä keskimääräisiä tulo- ja verotietoja tulonsaajaa kohti. Asukaskohtaisia tulotietoja löytyy kuntatalous-osion kohdasta Uudenmaan kuntien tunnusluvut 2004–2015.

> Asuntokuntien velat 2015 (xlsx)

Tietoja Uudenmaan kuntien asuntokuntien asuntoveloista ja veloista yhteensä sekä velkaantumisasteesta.