Organisaatiomme perustuu demokraattiseen päätöksentekoon

Uudenmaan liitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä. Poliittisesti valitut luottamushenkilöt vastaavat päätöksenteosta.

Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa maakuntahallitus, jonka valtuusto valitsee alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Maakuntavaltuustossa on 80 jäsentä ja hallituksessa 15.

Olemme osa maakuntahallintoa. Suomessa on 18 maakuntaa.

Toimistoa johtaa maakuntajohtaja

Liiton toimistossa työskentelee noin 100 asiantuntijaa. Määräaikaista hankehenkilöstöä on noin 25 % työntekijöistä. Toimiston johdossa on maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Maakuntajohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluvat kehittämisjohtaja, aluekehittämisen ja aluesuunnittelun vastuualueiden johtajat sekä hallinto- ja talousjohtaja.

organisaatioKuvaa napauttamalla saat näkyviin suuremman version.

Tehtävämme on luotsata Uudenmaan kehittämistä

repeat sininen

Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Valtaosaa tehtävistämme ohjaavat aluekehittämislaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Uudenmaan strategian tekijä

Luomme alueellisen kehittämispolitiikan keinoin edellytyksiä uusmaalaiselle osaamiselle, taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden kohentamiselle.

Tulevaisuuden strategiset tavoitteet ja vuosittaiset kärkihankkeet määrittelemme Uusimaa-ohjelmassa. Ohjelman toimeenpanosuunnitelma ohjaa käytännön toimenpiteitä.

> Lue lisää aluekehittämisestä ja ohjelmatyöstä

Maankäytön suunnittelija

Maakuntakaavoittajana varmistamme Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen. Yleispiirteinen maakuntakaava tarkastelee aluetta kokonaisuutena ja ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Tavoitteenamme on turvallinen ja viihtyisä elin- ja toimintaympäristö maakunnan kaikissa osissa.

> Lue lisää aluesuunnittelusta

Yhteistyön ja voimavarojen kokoaja

Uudenmaan kehittäminen on yhteispeliä jäsenkuntien, valtion aluehallinnon ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on maakunnan vahvuuksien hyödyntäminen ja voimavarojen ohjaaminen ihmisten ja elinkeinoelämän kannalta parhaisiin tarkoituksiin.

Toimimme myös aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. Tavoitteemme on nostaa Uusimaa Itämeren alueen vahvaksi vaikuttajaksi Euroopassa ja Venäjän naapurustossa.